Jeroen Mens

Terug naar onderzoekers Jeroen Mens
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: jeroen.mens@hu.nl

Telefoon: 06-38149116

Volg op:

Jeroen Mens (1975) studeerde Bouwkunde (afstudeerrichting Architectuur) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een tijd werkzaam geweest te zijn in de architectuur deed hij praktische ervaring op in diverse functies bij een bouwbedrijf. In 2006 maakte hij de 'overstap' naar het onderwijs. Eerst als docent Bouwkunde aan Hogeschool Windesheim, later aan Hogeschool Utrecht. Naast lesgeven – in de meest brede zin van het woord – heeft Jeroen zich ook altijd beziggehouden met onderwijsontwikkeling en -innovatie, bijvoorbeeld vanuit zijn rol als lid van de curriculumcommissie van de opleiding Bouwkunde. Ook houdt Jeroen zich bezig met de organisatie rondom het onderwijs, zoals bijvoorbeeld in de rol van afstudeercoördinator Bouwkunde.

Sinds 2015 werkt Jeroen als onderzoeker voor het lectoraat Building Future Cities. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met innovatieve open source bouwsystemen en circulair bouwen. Eén van de projecten waaraan hij – samen met studenten – werkte, was het Utrechtse WikiHouse-project.

Sinds september 2017 werkt Jeroen binnen het lectoraat aan zijn promotie-onderzoek met de titel: “Bottom-up Urban Area Development: new opportunities for co-creating future cities?”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de TU Delft. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in factoren die bepalend zijn voor voortgang en stagnatie van bottom-up gebiedsontwikkelingsprocessen, gerelateerd aan bestaande instituties van gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het gericht op het identificeren van het (toekomstige) potentieel van bottom-up initiatieven en hoe deze te besturen, faciliteren en managen.

Naast zijn werk voor Hogeschool Utrecht is Jeroen actief als bestuurslid voor het Architectencafé Utrecht. Hij is dus regelmatig te vinden bij de maandelijkse lezingen en activiteiten die deze stichting organiseert.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

@jeroenmens