Jeroen Mens

Terug naar onderzoekers Jeroen Mens
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: jeroen.mens@hu.nl

Telefoon: 06-38149116

Volg op:

Jeroen Mens (1975) studeerde Bouwkunde (afstudeerrichting Architectuur) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een tijd werkzaam geweest te zijn in de architectuur deed hij praktische ervaring op in diverse functies bij een bouwbedrijf. In 2006 maakte hij de 'overstap' naar het onderwijs. Eerst als docent Bouwkunde aan Hogeschool Windesheim, later aan Hogeschool Utrecht. Naast lesgeven – in de meest brede zin van het woord – heeft Jeroen zich ook altijd beziggehouden met onderwijsontwikkeling en -innovatie, bijvoorbeeld vanuit zijn rol als lid van de curriculumcommissie van de opleiding Bouwkunde. Ook houdt Jeroen zich bezig met de organisatie rondom het onderwijs, zoals bijvoorbeeld sinds 2015 als afstudeercoördinator Bouwkunde.

Daarnaast werkt Jeroen sinds 2015 als onderzoeker voor het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen. Zijn focus ligt op de combinatie tussen nieuwe – open source – bouwconcepten en het bevorderen van een circulaire economie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld bouw- en sloopafval uit de stad opnieuw inzetten als bouwmateriaal en binnen dezelfde grenzen van die stad? En hoe kunnen we burgers/particulieren daarbij betrekken en hen de kennis en middelen geven om zélf te participeren in kleinschalige bouwprojecten om zo het hergebruik van materiaal te stimuleren? Wat is daarvoor nodig, welke kennis is er al en welke kennis moeten we nog genereren?

In het verlengde hiervan ligt Jeroens fascinatie voor binnenstedelijke, tijdelijke en flexibele stedenbouw. Kunnen dit soort kleinschalige ontwikkelingen, vaak met minimale middelen geïnitieerd door burgers, het woon- en werkklimaat in steden verbeteren? Kunnen braakliggende terreinen die op deze manier – tijdelijk – door burgers gebruikt worden, werken als katalysator in de revitalisering van buurten? Zo ja, hoe kunnen we dergelijke ontwikkelingen stimuleren? En is zo’n aanpak 'repliceerbaar' naar andere gebieden? Met betrekking tot dit onderwerp onderzoekt Jeroen op dit moment de mogelijkheden voor een promotieonderzoek.

Een bijzondere plaats in het werk van Jeroen wordt ingenomen door het Utrechtse WikiHouse-project. Samen met een aantal studenten wordt gewerkt aan het ontdekken en verder ontwikkelen van dit innovatieve open source bouwsysteem. Onder andere door daadwerkelijk zélf te bouwen. Een van de doelen van de Utrechtse WikiHouse-groep is om op termijn het eerste WikiHouse van hergebruikt (circulair) materiaal te maken.

Naast zijn werk voor Hogeschool Utrecht is Jeroen actief als bestuurslid voor het Architectencafé Utrecht. Hij is dus regelmatig te vinden bij de maandelijkse lezingen en activiteiten die deze stichting organiseert.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

@jeroenmens