Jeannette Kunst

Terug naar onderzoekers Jeannette Kunst
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: jeannette.kunst@hu.nl

Jeannette Kunst (1964) is sinds 1-9-2008 onderzoeker bij Lectoraat Geletterdheid.

Jeannette Kunst (1964) doet promotieonderzoek onder de naam De rol van motivatie en competentiebeleving van leerlingen op het leren lezen en de invloed daarop van de leerkracht.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

  • Is het mogelijk een instrument te ontwikkelen om motivatie en competentiegevoel ten aanzien van het lezen  betrouwbaar te meten bij leerlingen uit het primair onderwijs?
  • Is er een relatie tussen leesmotivatie, competentiegevoel t.a.v. het lezen en leesresultaten?
  • Is er een relatie tussen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en leesmotivatie, competentiegevoel en leesresultaten?

 

  • 2008 – heden Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie, Lectoraat Geletterdheid
  • 2008 – heden Promovenda/Promovendus aan Hogeschool Utrecht, op het onderzoek De rol van motivatie en competentiebeleving van leerlingen op het leren lezen en de invloed daarop van de leerkracht. Promotoren: Dr. J.W.C.M. van de Grift  Rijks Universiteit Groningen 
  • 2005 – heden Hogeschooldocent, LIST-begeleider bij Seminarium voor Orthopedagogiek 
  • 2012 – heden Project: Academische Opleidingsscholen bij Hogeschool Utrecht

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten