Jeannette Kunst

Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: jeannette.kunst@hu.nl

Telefoon: 0884813070

Jeannette Kunst (1964) behaalde in 1982 haar onderwijsbevoegdheid aan de Opleidingsschool voor kleuterleidsters in Zwolle, het jaar daarna behaalde ze de hoofdakte en de akte volledig bevoegd onderwijzer. In 1998 heeft zij de akte speciaal onderwijs gehaald en in 1999 de opleiding tot remedial teacher afgesloten. In 2003 is Jeannette afgestudeerd aan de Hogere Kader Opleiding Pedagogiek in Utrecht. Vanaf 2007 is Jeannette werkzaam bij het lectoraat geletterdheid, zij heeft daar onderzoek gedaan naar de relatie tussen leesmotivatie en lezen bij leerlingen uit het primair onderwijs, wat heeft geresulteerd in een instrument om leesmotivatie te meten bij de leerlingen. 

In het project ‘Versterking Samenwerking tussen opleiding en scholen’ is Jeannette werkzaam als coördinator van thema 3, waarin scholen wordt geleerd doelgericht en systematisch te werken aan het verhogen van de opbrengsten bij het lezen. Dit vierjarige project eindigt in juli 2018.

Van  het project ‘LIST op Stichtingsniveau’ is Jeannette de projectleider. Dit project is gestart in het schooljaar 2017-2018. In dit project worden LIST  en Doelgericht werken aan Opbrengsten ingevoerd op een aantal scholen van de Stichting PCBO uit Rotterdam.

Relevante werkervaring

2017 -  heden Hogeschooldocent Seminarium voor Orthopedagogiek (MEN, Post-HBO, minor dyslexie, begeleiden scholen PO, SBO en SO)
2007 -  heden Onderzoeker Lectoraat geletterdheid
2003 -  2013 Hogeschooldocent Seminarium voor Orthopedagogiek
1999 -  2007 Intern begeleider Speciaal basisonderwijs
1990 -  2003 Leraar Speciaal Basisonderwijs
1985 -  1990 Leraar basisonderwijs
1983 -  1984 Stimuleringsleidster taalachterstanden

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat