Jean Pierre Wilken

Terug naar onderzoekers Jean Pierre Wilken
Functie: Lector
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: jean-pierre.wilken@hu.nl

Volg op:

Prof. dr. Jean Pierre Wilken is sinds 2002 werkzaam als lector bij Hogeschool Utrecht. Hij studeerde sociale wetenschappen en psychologie. Wilken is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Recovering Care. A contribution to a theory and practice of good care.

Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 1996-2007 was hij directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Storm Rehabilitatie en van 2008-2009 Hoofd Kennisontwikkeling en Kwaliteitsbeleid bij de Rino Groep / Centrum Opleidingen Langdurige & Complexe Zorg. Sinds september 2009 is hij fulltime lector bij het Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij sinds 2012 gasthoogleraar bij de Universiteit van Tallinn, Estland. Vanuit zijn functie als lector is hij tevens programmacoördinator van het kennisplatform Utrecht Sociaal, een provinciaal samenwerkingsverband van gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, burgerinitiatieven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

In onderstaand filmpje vertelt Jean Pierre Wilken o.a. over het project Gemengd Wonen en hoe hij met zijn lectoraat mensen in kwetsbare posities ondersteunt.