Jan Stoker

Terug naar onderzoekers Jan Stoker
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Vernieuwend Vastgoedbeheer
Contact:

E-mail: jan.stoker@hu.nl

Telefoon: 088-4818753 / 06-33423044

Volg op:

In 2013 maakte Ing. Jan Stoker MSc. MEng de overstap van het bedrijfsleven naar het Centrum voor Natuur en Techniek en het Lectoraat Vernieuwend Vastgoed Beheer van Hogeschool Utrecht, om zo als promovendus aan de TU-Delft zijn onderzoek uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van integrale prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen bleek een referentiekader om de kwaliteit van technisch beheer en onderhoudsconcepten te kunnen toetsen doorgaans te ontbreken. Deze constatering was de aanleiding voor zijn promotieonderzoek. Hoe meet je de kwaliteit van samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en klant, welke parameters maken onderhoudsconcepten als Maincontracting, Integrale Beheer Contracten en andere contracten succesvol? Deze onderzoeksvraag legde Jan Stoker voor aan bedrijven. Dit leidde tot voldoende belangstelling vanuit bedrijven, waardoor het onderzoek in 2013 kon starten. Meer informatie over het onderzoek vindt u op LinkedIn, Participanten Onderzoek en Youtube.

Jan Stoker is tevens werkzaam als hogeschooldocent bij het Centrum voor Natuur en Techniek. Hij begeleidt als cursusleider van de Rgd-BOEI-methodiek (IIV/IAV) cursisten en docenten, en hij ontwikkelt lesprogramma’s voor professionals die hun kennis van het technisch onderhoud en beheer willen actualiseren en bedrijven/organisaties die zich willen ontwikkelen in het technisch beheer en onderhoud.