Terug naar onderzoekers
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Dovenstudies
Contact:

E-mail: jan.nijentwilhaar@hu.nl

Volg op:

Dr. Jan Nijen Twilhaar is hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGTD) en werkt, met een onderbreking van enkele jaren vanwege het voorzitterschap van de Examencommissie, sinds 2007 als senior onderzoeker in het Lectoraat Dovenstudies. Hij is van huis uit taalkundige en promoveerde in 1990 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de wisselwerking tussen morfologie en fonologie, met speciale aandacht voor lettergreepstructuur en de distributie van lexicale en postlexicale regels.

Na zijn promotie heeft hij veel onderzoek gedaan naar de condities die het woordgeslacht bepalen binnen diverse talen. Hij heeft onder meer als taak om een brug te slaan tussen het Lectoraat en het IGTD met de verbinding van onderzoek en onderwijs, waarbij studenten en docenten participeren in diverse onderzoeken en de onderzoeksresultaten vertaald worden naar zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Deze werkzaamheden worden voor een belangrijk deel uitgevoerd in een aantal projecten: Leerlijn NGT en TV, NmG op maat, Onderzoekslijn bachelor IGTD, en Vooropleiding, studieresultaten & curriculum. Ook gaat zijn belangstelling uit naar de grammatica van gebarentalen en de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal.

Hij is lid van de redactie van het internationale tijdschrift voor taalvariatie Taal & Tongval. Ook is hij review editor van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde.

Naast het onderzoek heeft hij diverse taken op het gebied van Onderwijs en Bestuur. Hij is onder meer coördinator van de Master Deaf Studies & Communication Needs, coördinator curriculumoverleg en voorzitter van de Beroepenveldcommissie. Zijn onderwijstaken spelen zich voornamelijk af op het gebied van de onderzoekbegeleiding bij zowel de bachelor als de master van het IGTD, en de professionalisering van docenten bij de begeleiding van de eindscriptie.

In het verleden heeft hij diverse functies gehad aan de Hogeschool Utrecht en aan universiteiten.

Enkele van zijn recente publicaties zijn: 

  • Concise Lexicon for Sign Linguistics (boek; 2016)
  • Morphology and syntax (boekhoofdstuk; 2013),
  • How to indicate gender in Sign Language of the Netherlands (artikel; 2014)
  • Basisboek Historische taalkunde van het Nederlands (recensie; 2017).

Een volledig publicatie-overzicht van Jan Nijen Twilhaar is hier te vinden.