Irene de Kleyn

Terug naar onderzoekers Irene de Kleyn
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: irene.dekleyn@hu.nl

Telefoon: 06-28321701

Drs. Irene de Kleyn studeerde Franse taal- en letterkunde met als bijvakken Spaans en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Daarna was ze werkzaam als documentaliste bij de UU, Bibliografie Nederlandse Sociale Wetenschappen en vervolgens in het bedrijfsleven in Nederland en in Engeland.

Sinds 2008 is Irene, na het Post Graduate Teacher Programme aan de Universiteit van Brighton te hebben afgerond, eerstegraads bevoegd docent Frans en tweedegraads bevoegd docent Spaans. Zij heeft ervaring als curriculumleider en docent Frans en Spaans in het Engelse voortgezet onderwijs op onder andere The Eastbourne Academy, een iPadschool met meer dan veertig nationaliteiten. Daardoor heeft Irene ruime expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsontwikkeling en -vernieuwing, differentiatie, speciale leerbehoeften, meertaligheid en Engels als tweede taal. Ook heeft Irene workshops verzorgd aan de docentenopleiding van Brighton University met als thema ‘inspirerend leren’ en heeft Irene een jaar het masterprogramma ‘Teaching and Learning’ succesvol doorlopen.

Sinds 2014 is Irene werkzaam bij Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes aan de docentenopleiding Engels. Daar is zij docent, cursuscoördinator en onderwijsontwikkelaar in de leerlijn vakdidactiek van het bachelorprogramma en in het honoursprogramma, en begeleidt als instituutopleider stagiaires op het Cals College in Nieuwegein en IJsselstein. Tevens is Irene gedetacheerd naar de UU, waar zij vakdidactisch onderwijs verzorgt bij Moderne Vreemde Talen aan het Uteachprogramma, het éénjarige post-doctorale en het tweejarige masterprogramma voor de eerstegraadsbevoegdheid Engels.

Irene’s drijfveer om het vreemdetalenonderwijs toegankelijker te maken voor leerlingen op het vo en bo mondt in 2016 uit in de deelname aan het lectoraat vakdidactiek MVT, onder leiding van Rick de Graaff. Samen met haar collega’s heeft Irene een vakdidactisch meetinstrument ontwikkeld dat ingezet wordt op de HU, de UU en op scholen in het voortgezet- en beroepsonderwijs om onder andere ‘good practice’ te inventariseren.

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat