Imke van Maren-Suir

Terug naar onderzoekers Portret Imke van Maren Suir
Functie: Docent-onderzoeker, Onderzoeker
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: imke.vanmaren-suir@hu.nl

Volg op:

Drs. Imke van Maren-Suir is afgestudeerd Bewegingswetenschapper aan de Universiteit Groningen. Vervolgens is zij, na de verkorte opleiding Fysiotherapie in Utrecht, Kinderfysiotherapie gaan studeren en is zij zich als kinderfysiotherapeute gaan ontwikkelen in zowel de eerstelijn als in de revalidatie. 

De combinatie van bewegingswetenschapper en kinderfysiotherapeut maakte dat zij in 2014 als junior onderzoeker werkzaam werd binnen het GODIVA project. Dit project is een acronym voor Gross Motor Development of Infants using home-Video registration with the Alberta Infant Motor Scale. In dit project ligt de focus op de grof motorische ontwikkeling van jonge zuigelingen.

In 2016 heeft Imke een docentenbeurs van het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in ontvangst mogen nemen, waarmee zij vijf jaar de mogelijkheid heeft om een promotietraject af te ronden. De titel van haar promotie is GODIVA-PIT. PIT staat voor Prematuren volgen In de Tijd. Er zijn drie speerpunten binnen dit promotietraject, namelijk het inzichtelijk krijgen wat er in de literatuur bekend is over factoren die van invloed zijn op de grofmotorische ontwikkeling bij zuigelingen middels een systematische review. Ten tweede wordt er een cross-cultureel onderzoek uitgevoerd, waarbij een vergelijking gemaakt wordt van oorspronkelijke Canadese normwaarden op het meetinstrument de AIMS met Nederlandse zuigelingen. En als laatste worden prematuur geboren zuigelingen gevolgd in de grofmotorische ontwikkeling vanaf geboorte tot het loslopen. 

Naast het onderzoek is Imke sinds 2014 werkzaam als docent in de Minor Kind en Ontwikkeling Motoriek en de Minor Kind in Beweging. Dit is een minor die betrekking heeft op zowel de motorische als sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarnaast geeft zij lessen binnen de OZA-cursus (Ontwikkelings gericht onderzoek met de AIMS). Binnen het onderwijs is het mogelijk voor Imke om de meest actuele kennis die uit het onderzoek gehaald wordt, over te dragen aan studenten.

Door de combinatie van het doen van onderzoek en het geven van onderwijs wordt Imke in de mogelijkheid gesteld om studenten te betrekken bij haar onderzoek. Dit gebeurt onder andere door afstudeerprojecten binnen haar onderzoek van zowel Master studenten als Bachelor studenten. Daarnaast is het voor studenten mogelijk om middels het Honourstraject sterren te halen binnen het onderzoek, waarin studenten zich kunnen profileren.

Publicaties

van Maren-Suir I, Ketelaar M, Brouns B, Van der Sanden K, Verhoef M. There is no place like @home!: The value of home consultations in paediatric rehabilitation. Child Care Health Dev. 2018 Jul;44(4):623-629.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat