Henk van den Hurk

Terug naar onderzoekers Henk van der Hurk
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: henk.vandenhurk@hu.nl

Telefoon: 06-53831165

Dr. H.T.G. (Henk) van den Hurk (1956) behaalde in 1976 zijn onderwijsbevoegdheid aan de Rijks Pedagogische Academie in Arnhem. Daarna volgden de Akte Buitengewoon Onderwijs (SvO, 1973) en de akten MO-A/MO-B Pedagogiek (Interstudie, Nijmegen, 1989). In 1991 is Henk afgestudeerd als orthopedagoog aan de VU te Amsterdam. Zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen de  vakdidactische kennis en het instructiegedrag van leraren en de leesprestaties van hun leerlingen is afgerond in 2017. Vanaf 2007 is hij werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Geletterdheid. Zijn huidige aanstelling bij het lectoraat bedraag 0.8 fte.

Henk is betrokken bij een tweetal projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het curriculum van het opleidingsinstituut. In beide projecten wordt gebruik gemaakt van observatiegegevens verzameld in de professionele praktijk van de betrokken studenten. Door de feedback op deze data wordt de professionele ontwikkeling van deze studenten geregistreerd en bevorderd. Het betreft het project Opbrengst Gericht Werken (pabo ITT) en twee modules in de opleiding Master Educational Needs (SvO).

In het project ‘Versterking Samenwerking’ wordt gewerkt aan het opleiden van studenten aan de initiële lerarenopleiding. In deze samenwerking kunnen de scholen uit de onderwijspraktijk en het opleidingsinstituut elkaar versterken. Henk is als onderzoeker verbonden aan thema 2 van dit samenwerkingsproject, gericht op het optimaliseren van instructievaardigheden in verschillende fasen van de leesleerontwikkeling van de leerlingen.  

Relevante werkervaring

  • Hogeschooldocent in de opleiding Master Educational Needs (Seminarium voor Orthopedagogiek) (1992-2007).
  • Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Druten (1999-2002).
  • Regionale Verwijzingscommissie regio Nijmegen (1995-1997).
  • Leraar, Locatieleider en schoolbegeleider in het speciaal basis onderwijs (1985-1997).
  • Leraar basisonderwijs (1977-1985).

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.