Henk Brinksma

Terug naar onderzoekers Henk Brinksma
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Vernieuwend Vastgoedbeheer
Contact:

E-mail: henk.brinksma@hu.nl

Volg op:

Ir. Henk Brinksma is sinds de oprichting in 2009 verbonden aan het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer. Vanaf september 2012 is hij ook als promovendus aan de TU-Delft bij Prof. Vincent Gruis  actief. Gezocht wordt naar renovatieoplossingen die in de toekomst makkelijk veranderd en aangepast kunnen worden en bovendien de mogelijkheden voor aanpassingen in de toekomst vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan installaties, flexibele wanden en componenten die aan of op de woning gemonteerd kunnen worden. Het is aantrekkelijk om te zoeken naar renovatieoplossingen die stapsgewijs en flexibel kunnen worden toegepast en ook de mogelijkheid tot toekomstige renovaties niet in de weg staan, maar juist vergroten. We weten evenwel onvoldoende welke mogelijkheden de woningvoorraad en de bouwindustrie bieden om toekomstbestendig te renoveren met huidige en nieuw te ontwikkelen renovatieoplossingen.

Naast zijn onderzoek is Henk Brinksma voor de HU ook projectleider van Energiebesparing Blok voor Blok waarin Hogeschool Utrecht samen met 033Energie onderzoek doet naar de verduurzaming van woningbouw binnen Amersfoort . 033Energie is een initiatief van bedrijfsleven en overheid om gezamenlijk woningen in Amersfoort energiezuiniger te maken. Door intensieve samenwerking en kennisdeling wil 033Energie initiatieven opstarten in verschillende wijken in Amersfoort om zo collectief te werken aan bewustwording en energiebesparing van bestaande woningen.