prof. dr. Helianthe Kort

Terug naar onderzoekers Portret Helianthe Kort
Functie: Lector
Lectoraat: Technologie voor Zorginnovaties
Contact:

E-mail: helianthe.kort@hu.nl

Telefoon: 088 481 5342

Prof. dr. Helianthe S.M. Kort is in 2004 benoemd tot lector Technologie voor Zorginnovaties. Daarnaast is ze  sinds 2011 deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Op 12 oktober 2012 sprak zij daar haar intreerede uit. Prof. dr. Kort studeerde Biologie, richting medische biologie aan Universiteit Utrecht (UU).

Technologie benutten
Technologie biedt de zorg mogelijkheden. Dat is wat Helianthe Kort in haar werk drijft. Door de vergrijzing ontstaat er een tekort aan capaciteit in de zorg. Mensen worden ouder, hebben langer zorg nodig terwijl er minder mensen zijn om die zorg te bieden. Ook krijgen zieken en ouderen een andere zorgbehoefte; veel mensen willen meer zelf bepalen en langer thuis wonen. Tegelijkertijd ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Die biedt mogelijkheden, maar ook beperkingen. Kort draagt met het onderzoek van haar lectoraat bij aan kennis hierover, zodat professionals goede zorg kunnen blijven bieden.

Taakherschikking
Een ander aandachtspunt van Helianthe Kort is taakherschikking. Mede door technologie kunnen zorgprofessionals deeltaken overnemen van artsen. Ze voeren (geprotocolleerde) taken uit, onder supervisie van een arts. Door inzet van bijvoorbeeld een Physician Assistant worden capaciteitstekorten en stijgende kosten in de zorg teruggedrongen.

Expertise
Prof. dr. Kort is expert in de invloed van technologie op het werk van zorgprofessionals en hun cliënten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ICT, maar ook om bouwfysische aspecten, zoals licht, warmte, vocht en geluid. Die beïnvloeden het welbevinden van gebruikers van bijvoorbeeld ziekenhuizen.  


 • 2011 - heden Hoogleraar Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e ) op de leerstoel Building Performance, Building Healthy Environments for future users. Onderzoek en begeleiding op het ontwerp van gebouwen met als uitgangspunt de relatie tussen de omgeving en de mogelijkheden en wensen van de gebruiker.
 • 2004 - heden Lector Technologie voor Zorginnovaties aan de HU
 • 2006 - 2009 Programmamanager Kwaliteit van Zorg en Technologie & Toegankelijkheid bij Vilans in het bijzonder voor langetermijnzorg, e-Health en ‘Aging-in-place’
 • 2004 - 2006 Hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg van het NIZW
 • 2004   Initiatiefnemer van het lectorennetwerk Zorg en Technologie
 • 2001 - 2004 Hoofd afdeling Zorg en Professionals bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 • 1997 - 2001 Programmacoördinator Verzorging bij het NIZW
 • 1995   Projectleider bij de facultaire werkgroep Biomedische Gezondheidstechnologie (BMGT) van TU/e.
 • 1994 - 2000 Adviseur en onderzoeker op het terrein van Woning en Gezondheid.
 • 1994   Promotie TU/e op het thema structurele allergologische woningsanatie
 • 1987 - 1994 Toegevoegd onderzoeker interuniversitaire werkgroep Woning en Gezondheid (TU/e, Faculteit Bouwkunde en UU, Faculteit Geneeskunde)

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten