prof. dr. Helianthe Kort

Terug naar onderzoekers Portret Helianthe Kort
Functie: Lector
Lectoraat: Technologie voor Zorginnovaties
Contact:

E-mail: helianthe.kort@hu.nl

Telefoon: 088 481 5342

Volg op:

Prof. dr. Helianthe S.M. Kort is in 2004 benoemd tot lector Technologie voor Zorginnovaties. Daarnaast is Helianthe sinds 2011 deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en coördineert zij voor de faculteit Bouwkunde het thema ‘Health in the built environment’ als onderdeel van het Strategic Area Engineering Health van de TU/e. Op 12 oktober 2012 sprak zij daar haar intreerede uit bij de TU/e. De tekst van haar Openbare Les bij de HU is hier te vinden. Prof. dr. Kort studeerde Biologie, richting medische biologie aan Universiteit Utrecht (UU).

Technologie benutten
Technologie biedt de zorg mogelijkheden. Dat is wat Helianthe Kort in haar werk drijft. Door de vergrijzing ontstaat er een tekort aan capaciteit in de zorg. Mensen worden ouder, hebben langer zorg nodig terwijl er minder mensen zijn om die zorg te bieden. Ook krijgen zieken en ouderen een andere zorgbehoefte; veel mensen willen meer zelf bepalen en langer thuis wonen. Tegelijkertijd ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Die biedt mogelijkheden, maar ook beperkingen. Kort draagt met het onderzoek van haar lectoraat bij aan kennis hierover, zodat professionals goede zorg kunnen blijven bieden.

Expertise
Prof. dr. Kort is expert in de invloed van technologie op het werk van zorgprofessionals en hun cliënten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ICT, maar ook om bouwfysische aspecten, zoals licht, warmte, vocht en geluid. Die beïnvloeden het welbevinden van gebruikers van bijvoorbeeld ziekenhuizen.  

 • 2004-2016 Lector Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties aan de Hogeschool Utrecht (HU)
 • 2015-heden Visiting professor bij de Coventry University Centre for Technology Enabled Health Research Faculty of Health and Life Sciences in Engeland
 • 2012-heden Track Coördinator Faculteit Bouwkunde op het thema ‘Health in the built environment’ als onderdeel van het Strategic Area Engineering Health van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
 • 2012-2015 programmadirecteur van het speerpunt Zorg en Technologie aan de Hogeschool Utrecht (HU)
 • 2011-heden Hoogleraar Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e ) op de leerstoel Building Performance, Building Healthy Environments for future users. Onderzoek en begeleiding op het ontwerp van gebouwen met als uitgangspunt de relatie tussen de omgeving en de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. 
 • 2004-2015 Lector Lectoraat Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool Utrecht (HU)
 • 2006-2009 Programmamanager Kwaliteit van Zorg en Technologie & Toegankelijkheid bij Vilans in het bijzonder voor langetermijnzorg, e-Health en ‘Aging-in-place’ 
 • 2004-2006 Hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 
 • 2004 Initiatiefnemer van het lectorennetwerk Zorg en Technologie 
 • 2001-2004 Hoofd afdeling Zorg en Professionals bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 
 • 1997-2001 Programmacoördinator Verzorging bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 
 • 1995  Projectleider bij de facultaire werkgroep Biomedische Gezondheidstechnologie (BMGT) van TU/e. 
 • 1994-2000 Adviseur en onderzoeker op het terrein van Woning en Gezondheid. 
 • 1994  Promotie TU/e op het thema structurele allergologische woningsanatie 
 • 1987-1994 Toegevoegd onderzoeker interuniversitaire werkgroep Woning en Gezondheid (TU/e, Faculteit Bouwkunde en UU, Faculteit Geneeskunde)