Heleen Schoenmakers

Terug naar onderzoekers Heleen Schoenmakers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: heleen.schoenmakers@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 92 22

Heleen Schoenmakers heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, haar specialisatie is ontwikkelingspsychologie. Tevens heeft zij de PA afgerond. Ruim 30 jaar is zij verbonden geweest aan de Mulock Houwerschool in Amersfoort, (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, als leerkracht, directeur en psycholoog. Zij heeft deze jaren onverminderd genoten en geleerd van de kracht en eigenheid van de leerlingen, die de nodige tegenslagen en hindernissen in het leven ondervinden.

Bij de Hogeschool Utrecht heeft ze eerst gewerkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Sinds 2006 werkt ze als coach bij de Masteropleiding Ecologische pedagogiek. Het begeleiden van studenten ziet zij als de kern van haar werk: zij stimuleert hen kritische vragen te stellen bij alles wat ze als professionals tegenkomen. De laatste twee jaar is ze intensief betrokken bij de onderwijsinnovatie van de opleiding en heeft ze samen met anderen het programma verder ontwikkeld dat past bij het ecologisch pedagogisch denken.

Als ecologisch pedagoog is ze betrokken bij Laterna Magica, een integraal kindcentrum in IJburg, Amsterdam waar het concept van Natuurlijk Leren centraal staat bij het begeleiden van kinderen.  Haar belangstelling voor deze werkwijze is het uitgaan van de nieuwsgierigheid en interesse van de kinderen zelf en het leren vanuit eigen ervaringen. Zij ziet in dit systeem mogelijkheden voor opvang en onderwijs aan ieder kind met eigen talenten en mogelijkheden (inclusief onderwijs) en zal de komende tijd het handelen van de coaches van Laterna Magica hiertoe mede versterken.

Privé is zij pleegmoeder en heeft ze vanuit dat perspectief op verschillende manieren te maken (gehad) met Jeugdzorg. Een waardevolle ervaring die het belang van een stem geven aan alle betrokkenen onderstreept heeft.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten