Hanske Douwenga

Terug naar onderzoekers Hanske Douwenga
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: hanske.douwenga@hu.nl

Telefoon: 06 - 518 80 500

Hanske Douwenga (1975) is afgestudeerd als orthopedagoog en werkzaam geweest als orthopedagoog en gedragsdeskundige. In 2008 is zij gestart als hogeschool docent bij de opleiding Ecologische Pedagogiek en combineert zij onderwijs- management en onderzoekstaken. Daarnaast heeft zij samen met hogescholen in België en Nederland de internationale minor Verbindend en Herstelgericht werken ontwikkeld en is zij tevens als docent hierbij betrokken.

Voor Hanske Douwenga heeft het verbindend werken grote waarde en is de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld is haar aandachtsgebied. Binnen het lectoraat Werken in het justitieel kader werkt Hanske Douwenga als onderzoeker bij het SAVE onderzoek. Binnen dit onderzoek heeft Hanske Douwenga onder andere het narratieve onderzoek uitgevoerd.

 

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat