Hans van Ewijk

Terug naar onderzoekers Hans van Ewijk
Functie: Emeritus lector

Prof. dr. Hans van Ewijk heeft op 29 maart 2012 afscheid genomen van ons kenniscentrum. Hij was tot 1 maart daaraan verbonden. Hij is tien jaar lector geweest bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en is zelfs één van de grondleggers. Hij is tevens voorzitter van het KSI geweest.

In de laatste periode richtte hij zich op het onderzoeksprogramma 'Grondslagen van Sociaal werk' en was hij aangehaakt bij het lectoraat van Lia van Doorn.

Zijn eigen Lectoraat Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling (SBIB) eindigde officieel op 15 december 2010. Het richtte zich op het vraagstuk hoe de directe leefomgeving het sociaal functioneren van mensen beïnvloedt en mensen van hun kant die directe leefomgeving beïnvloeden. Vervolgens was de vraag hoe (sociale) professionals in die directe leefomgeving acteren en interveniëren. Kernbegrippen in het lectoraat waren: burgerschap, buurt (community), binding en diversiteit. Door middel van contextueel onderzoek ging SBIB na hoe bewoners in dialoog met professionals de relevante lokale kennis over hun buurt kunnen krijgen en omzetten in gerichte acties.

Een tweede onderzoekslijn bracht in beeld welke nieuwe type professionals in het buurtgericht werken ontstaan waarbij het accent lag op professionals die functioneren als managers, regisseurs, makelaars van sociale problemen en interventies in de buurt. De derde onderzoekslijn richtte zich op onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de Vogelaarwijken en de samenwerking tussen instellingen.

U kunt zijn afscheidsrede ‘Samenleven doe je niet alleen’ teruglezen.