Gerda Bruinsma, MSc

Terug naar onderzoekers Portret Gerda Bruinsma
Functie: Docent-onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
Contact:

E-mail: gerda.bruinsma@hu.nl

Telefoon: 088 481 5239

Volg op:

Gerda Bruinsma MSc (1965) is sinds 1 september 2011 onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van logopedie bij kinderen met  taalontwikkelingsstoornissen. Daarnaast heeft zij zich beziggehouden met het ontwikkelen en normeren van een taalvaardigheidstest voor meertalige hbo-studenten. 

Gerda Bruinsma heeft lange tijd als logopedist gewerkt met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in verschillende vormen van speciaal onderwijs. Ze heeft zich vaak afgevraagd waarom haar behandeling bij sommige kinderen meer effect had dan bij andere. Tijdens haar masterstudie logopediewetenschap ontdekte zij dat er binnen de logopedie nog maar weinig effectonderzoek is gedaan. Dat stimuleerde haar om zelf onderzoek te gaan doen.

In 2014 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingstoornis binnen het speciaal en regulier basisonderwijs. Zij hoopt dat ze met haar onderzoek kan bijdragen aan het verder verbeteren van de logopedische zorg, zodat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.
Gerda Bruinsma is tevens docent taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie. Zij wil studenten van de opleiding logopedie laten meewerken aan haar onderzoek. Zo krijgen de studenten de kans om onderzoekservaring op te doen en kennis te ontwikkelen over effectiviteit van de logopedische behandeling. 

  • 2013 – heden: Promovenda aan de Universiteit Utrecht, op het onderzoek ‘Effectiviteit van logopedie bij kleuters met taalontwikkelingsstoornissen’. Promotoren Prof. dr. Frank Wijnen (Universiteit Utrecht) en Prof. dr. Paul Leseman (Universiteit Utrecht), copromotor dr. Ellen Gerrits (Hogeschool Utrecht)
  • 2011 – 2013: Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  • 2011 – 2013: Gastdocent Universiteit Utrecht, Master Logopediewetenschap
  • 2011 – heden: Inhoudelijk coördinator post-hbo-cursussen ‘Communicatieve taaltherapie’.
  • 2010 – heden: Docent post-hbo-cursus ‘Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar’
  • 2007 – heden: Hogeschooldocent aan Hogeschool Utrecht, opleiding Logopedie
  • 2006 – 2011: Lid van de Commissie voor Indicatiestelling van Stichting Gewoon Anders in Almere
  • 2003 – 2009: Master Logopediewetenschap, Universiteit Utrecht
  • 1987 – 2007: Logopedist in ziekenhuis, bij Schoollogopedische Dienst, op verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs, op een Medisch Kleuterdagverblijf
  • 1983 – 1987: Opleiding Logopedie Nijmegen