Ferry Boschman

Terug naar onderzoekers Ferry Boschman
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Volg op:

Dr. Ferry Boschman werkt als hogeschooldocent bij het domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim. Daarnaast participeert hij als onderzoeker in het lectoraat Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht.

Ferry werkt als docent onderwijskunde bij de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB) en de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB). Bij de LTB geeft hij les, begeleidt hij studenten bij hun afstudeeronderzoek en fungeert hij als stagebegeleider. Bij de MEB verzorgt en ontwikkelt Ferry de modules ‘Praktijkgericht Onderzoek’ en ‘Uitvoeren Adaptief Beroepsonderwijs. Als onderzoeker bij het lectoraat doet hij flankerend onderzoek naar (a) Blended learning en (b) hoe vak- en beroepskennis geïntegreerd worden binnen het curriculum van de MEB.

Ferry heeft een achtergrond in de onderwijskunde. Na de pabo heeft hij de opleiding Toegepaste onderwijskunde gevolgd aan de Universiteit Twente. Daarna heeft hij een aantal jaren gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. In 2009 is hij gestart met een promotieonderzoek naar hoe kleuterleerkrachten gezamenlijk materiaal ontwerpen dat gebruikt wordt binnen een ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid. Bij iedere innovatie is het van belang om leerkrachten te betrekken. Dit vergroot hun gevoel van eigenaarschap. Daarnaast is gezamenlijke curriculumontwikkeling van positieve invloed op het leren van de betrokken docenten. In zijn onderzoek heeft Ferry gekeken naar types interacties die ontstaan tijdens ontwerpgesprekken. Hij heeft daarbij een conceptueel kader gehanteerd waarin hij niet alleen inhoudelijk de gesprekken heeft onderzocht, maar ook heeft gekeken of er al sprake is van kennisdeling en kenniscreatie. In 2015 is Ferry gepromoveerd op het proefschrift ‘Collaborative design of ICT-rich early literacy material: Design talk in teacher teams’.

In de laatste fase van zijn promotieonderzoek is Ferry gestart als docentenopleider bij de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. Daarnaast was hij betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor het starten van de MEB in het studiejaar 2015 / 2016.

Wetenschappelijke publicaties

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2014). Understanding decision making in teachers’ curriculum design approaches. Educational Technology Research and Development, 62(4), 393-416.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2015). Exploring teachers’ use of TPACK in design talk: the collaborative design of technology-rich early literacy activities. Computers and Education, 82,250-262.

Boschman, F., McKenney, S., Pieters, J., & Voogt, J. (2016). Exploring the role of content knowledge in teacher design conversations. Journal of Computer Assisted Learning, 32(2) 157 - 169.

Boschman, F., McKenney, S., Pieters, J., & Voogt, J. (submitted for review). Teacher design knowledge for technology enhanced learning: Four teacher portraits.

Conferenties en presentaties

Boschman, F., McKenney, S. & Voogt, J. (2011). Exploring practical knowledge of teachers as designers of ICT-rich learning environments for early literacy development: Unraveling a messy construct. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Conference], June 8-10, Maastricht, the Netherlands.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2011). Teachers intuitive design approaches to curriculum design: Decision-making while creating ICT-rich learning activities for early literacy. Paper presented at the annual ICO-Toogdagen, November 3-4, Eindhoven, the Netherlands.155

Boschman, F. (2012). Teachers as designers of an ICT-rich learning environment: effects on professional development. Poster presented at the PhD-session of the International Conference on Design Based Research, May 24 2012, Enschede.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2012). Leerkrachten als ontwerpers van een ICT-rijke leeromgeving: Effecten op professionele ontwikkeling. Roundtable, gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2012, 20-22 juni 2012, Wageningen.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2012). De potentie van ICT voor de stimulering van beginnende geletterdheid. Leerkrachten als ontwerpers van een ICT-rijke leeromgeving. In J. Voogt, De potentie van ICT voor de stimulering van beginnende geletterdheid. Symposium gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2012, 20-22 juni 2012, Wageningen.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2012). Teachers’ intuitive approaches to curriculum design: Understanding decision-making while creating ICT-rich learning activitiesfor early literacy. Paper presented at the annual International Conference of the Learning Sciences, July 2 –6 2012, Sydney.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2012). How does engagement in curriculum design contribute to teacher learning: teachers as designers of an ICT-rich learning environment for early literacy. Paper presented at the ICO-Fall School 2012, November 5-10, Girona.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2013). Hoe draagt ontwerp van een ICT-rijke leeromgeving bij aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten? In W. Admiraal, Professionele ontwikkeling van docenten: De docent aan zet! Symposium te presenteren tijdens de Onderwijs Research Dagen 2013, 29 –31 mei 2013, Brussel.

Boschman, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2013). Teachers’ conversations during design of technology rich curriculum activities for early literacy. Paper presented at the EAPRIL-conference, November 27 – 29, Bienne.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw