Esther van Loon

Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Dovenstudies
Contact:

E-mail: esther.vanloon@hu.nl

Telefoon: 0616806784

Volg op:

Esther van Loon werkt sinds 2018 als onderzoeker bij het Lectoraat Dovenstudies. Binnen het lectoraat houdt zij zich vooral bezig met de vraag hoe de huidige toetsing van de taalvaardigheid begrip van Nederlandse Gebarentaal verbeterd kan worden. Het doel van haar onderzoek is te komen tot een (nog) betere vorm van begrip toetsing die (nog) nauwer aansluit bij het ERK als framework en uitgangspunt.

Esther van Loon is sinds 2013 werkzaam als docent bij het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies. Na haar docenten opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal aan de HU, is zij een master algemene taalwetenschappen en daarna een onderzoeksmaster Linguïstiek gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende beide masters lag de focus op gebarentaalwetenschap. Voor haar beider afstudeeronderzoeken heeft zij respectievelijk gekeken naar de functie van het partikel PALM-UP in de Nederlandse Gebarentaal en naar in hoeverre het leren van (Nederlandse) Gebarentaal als tweede taal de algemeen ruimtelijk-visuele vaardigheden van leerders beïnvloedt.

Binnen het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies is Esther van Loon begonnen als docent Nederlandse Gebarentaal om later ook docent taalkunde te worden. Op dit moment verzorgt zij voornamelijk de Nederlandse Gebarentaal grammatica lessen waarin zij probeert om kennis over de grammatica helder en eenvoudig over te brengen en een positieve invloed te laten hebben op de NGT- vaardigheden van de studenten. Tevens begeleidt Esther als scriptiebegeleider studenten in hun afstudeeronderzoek.

Binnen haar onderzoek naar toetsing kan Esther van Loon haar kennis en vaardigheden m.b.t. gebarentaalkunde, gebarentaal tweedetaalverwerving en haar kennis van de NGT-leerlijn binnen het curriculum van de opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal, goed combineren met meer recent verworven kennis m.b.t. toetsing en toetsontwikkeling. Haar doel is om te komen tot valide en betrouwbare begrip toetsen Nederlandse Gebarentaal die (nog) nauwer aansluiten bij het ERK als framework en uitgangspunt.

Haar persoonlijke drijfveer hierbij is het willen komen tot een solide toetsbatterij binnen de leerlijn Nederlandse Gebarentaal van de bachelor opleiding Leraar/Tolk NGT. Esther is van mening dat een dergelijke toetsbatterij bijdraagt aan het Nederlandse Gebarentaalniveau van de startbekwame professional (tolk of leraar Nederlandse Gebarentaal).