Esther Tjin

Terug naar onderzoekers
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
Contact:

E-mail: esther.tjin@hu.nl

Telefoon: 088 4811341

Volg op:

Esther Tjin, PhD is hogeschoolhoofddocent Huidtherapie en verbonden aan het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (IZF). Esther heeft Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en promoveerde in 2005 bij de afdeling Pathologie in het Academisch Medisch Centrum op een immuno-oncologisch onderzoek naar factoren die de invloed hebben op de progressie van hematologische tumoren, om betere therapeutische behandelstrategieën te kunnen ontwikkelen. Als senior onderzoeker/projectleider op de afdeling Dermatologie en Instituut voor Pigment Stoornissen, Academisch Medisch Centrum heeft zij diverse (patiëntgebonden) onderzoeksprojecten opgezet en geleid, onder meer gericht op het verbeteren van diagnose en behandeling van melanoom en vitiligo.

In haar functie als hogeschoolhoofddocent is Esther continue bezig om verbinding te leggen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Als dagelijkse begeleider/co-promotor is zij betrokken bij verschillende promotieonderzoeken en verantwoordelijk voor de onderzoekslijnen binnen de opleiding Huidtherapie.

De onderzoekslijnen Huidtherapie vallen onder een van de thema’s van de kennisagenda Huidtherapie: Zinnige en Zuinige Zorg, Optimalisatie en Technologie en Zorg op Maat en hebben als doel de kwaliteit van zorg verhogen en de waarde van huid(therapeutische) zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt, de maatschappij en de beroepsgroep. Door onderzoekssamenwerkingen met het (para)medische werkveld kan Huidtherapie vanuit het lectoraat IZF hieraan een bijdrage leveren. 

CV

  • November 2017- heden: Bestuurslid Wetenschap en Onderzoek, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
  • September 2017- heden: Projectleider Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’, i.o.v. NVH en ZonMw; werkgroep Meerjarig Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg
  • 2017- heden: Hogeschoolhoofddocent Huidtherapie/Lectoraat IZF, Hogeschool Utrecht
  • 2006-2016: Senior onderzoeker en projectleider, afdeling Dermatologie, Academisch Medisch Centrum
  • 2005-2006: Postdoctoraal onderzoeker, Infectieziekten en Immunologie, Universiteit van Utrecht 
  • 2000-2005: Promotietraject, afdeling Pathologie, Academisch Medisch Centrum
  • 1998-2000: Junior onderzoeker, afdeling Tumor Biologie, Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat