Erlijn Eweg

Terug naar onderzoekers Erlijn Eweg
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Building Future Cities, Nieuwe Energie in de Stad
Contact:

E-mail: erlijn.eweg@hu.nl

Telefoon: 088-4818182

Volg op:

Drs. Erlijn Eweg (1961) studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en studeerde af in de Culturele Antropologie. Ideologische systemen was daarbij haar specialisatie. Vanaf 1994 is ze verbonden aan het na-en bijscholingsinstituut van de Technische Faculteit van Hogeschool Utrecht, waar ze i.s.m. bedrijven cursussen en opleidingen ontwikkelde in het cluster Maintenance, Inspectie en Materialen. 

In 2003 maakte ze de overstap naar de stafdienst projectbeheer bij deze Faculteit. Ze werd onderscheiden met de Hugenoten prijs voor haar bijdrage aan het valoriseren van kennis en een prestatie in een ‘new field’, door met complexe opdrachten en projecten te laten zien wat de HU bedoelt met het strategisch perspectief van competentiegericht opleiden in een rijke leeromgeving.

Ze begeleidde onder meer projecten op het gebied van Welding, Maintenance, Bouwinnovatie, Design en Duurzaam bouwen. De gemene deler in alle projecten is dat zij zich altijd afspelen in het gebied dat de verbinding vormt tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Juist in dat domein is kenniscirculatie, nieuwe kennis, ervaring en enthousiasme van groot belang. Daarnaast beschikt Erlijn over een sterk (inter)nationaal netwerk en de mogelijkheid om snel verbindingen te leggen tussen strategie en uitvoering. 

Sinds 2010 is ze programmamanager van het HU Speerpunt Duurzaamheid, met als taak duurzaamheid een sterke plek te geven in onderwijs en onderzoek. Deze opdracht is een HU brede opdracht, waarvoor het nodig is om samen te werken over de HU faculteiten heen, met managers, docenten en studenten. Zo stonden haar inzet aan de basis van het Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad, de ontwikkeling van diverse minoren, de initiëring van vele projecten in samenwerking bedrijven/onderwijs, trainingen van medewerkers en kennisdeel bijeenkomsten

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

Nieuwe Energie in de Stad

Nieuwe Energie in de Stad

Over het lectoraat

@erlijn