Emmy van Bommel

Terug naar onderzoekers Foto van expert
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
Contact:

E-mail: emmy.vanbommel@hu.nl

Emmy van Bommel, MA is sinds 2015 werkzaam bij HU Logopedie. Zij is opgeleid als logopedist en spraak-taalpatholoog. Zij verzorgt onderwijs binnen de vakgroepen stem en gehoor. Daarnaast is zij studieloopbaanbegeleidster en coördinator van de HU Kliniek Logopedie.

  • 2017 – heden: Docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht
  • 2015 – heden: Docent Logopedie Hogeschool Utrecht
  • 2014 – 2016: Logopedist bij SpreekTaal logopedisten
  • 2013 – 2014: Logopedist bij Logopédica
  • 2012 – 2014: Master Taal- en spraakpathologie aan Radboud Universiteit Nijmegen
  • 2009 – 2012: Bachelor Logopedie aan Zuyd Hogeschool

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat