dr. Elwin Savelsbergh

Terug naar onderzoekers Elwin Savelsbergh
Functie: Lector
Lectoraat: Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs
Contact:

E-mail: elwin.savelsbergh@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 7373

Volg op:

Elwin Savelsbergh (1968) is sinds juni 2017 lector bèta- en technologiedidactiek. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van de bèta- en technologiedidactiek in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Het gaat daarbij om vragen als: Welke bèta-technische kennis, vaardigheden en attituden hebben leerlingen in de hedendaagse maatschappij nodig als voorbereiding op arbeidsmarkt, samenleving en als bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen deze inhouden motiverend en in samenhang onderwezen worden? Welke vakdidactische vaardigheden heeft een docent daarvoor nodig?

Elwin Savelsbergh studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een leerpsychologisch onderwerp aan de Universiteit Twente. Hij was post-doc bij het Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Daarna was hij universitair docent aan de Universiteit Utrecht, onderwijsdirecteur van de bèta-lerarenopleidingen aldaar en betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent op hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Utrecht.

Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat