Els Overkamp

Terug naar onderzoekers Els Overkamp
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: els.overkamp@hu.nl

Telefoon: 06-18967807

Volg op:

Dr. Els Overkamp is hogeschoolhoofddocent bij Social Work en tevens senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van de HU. Dit lectoraat richt zich op professionals die werken met mensen in kwetsbare posities. Belangrijke vraag daarbij is: hoe kun je mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij (weer) deel uitmaken van de samenleving? Dit thema sluit goed aan op de aanwezige kennis en expertise van Els Overkamp. Na haar studie Bestuurskunde werkte zij een aantal jaren als onderzoeker aan de gelijknamige faculteit van de Universiteit Twente. In 2000 promoveerde zij op een onderzoek naar de  integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving, als gevolg van het deconcentratiebeleid in de jaren negentig. In de jaren daarna werkte ze als directiesecretaris bij de GGD Regio Twente en als consultant in zorg en welzijn. In deze laatste functie deed ze onder meer  onderzoek naar leef wensen van mensen met een verstandelijke beperking en was ze tevens nauw betrokken bij de inrichting van de Wmo bij een aantal gemeenten.

Els werkt graag op het snijvlak van beleid en praktijk: hoe wordt (inclusief) beleid vertaald naar de zorgpraktijk en wat zijn daarvan de gevolgen voor mensen die dit raakt? Zo onderzoekt zij op dit moment de gevolgen van de transitie AWBZ naar de Wmo voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Ook doet ze onderzoek naar de wijze waarop sociale professionals invulling geven aan de Kanteling in de Wmo; wat is daarvoor nodig om succesvol te zijn? Binnen de opleiding SPH doceert ze over actuele beleidsontwikkelingen in de gezondheidzorg en wat vragen die ontwikkelingen van sociale professionals. Tevens begeleidt ze studenten SPH tijdens de afstudeerfase.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten