Els Overkamp

Terug naar onderzoekers Els Overkamp
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: els.overkamp@hu.nl

Telefoon: 06-18967807

Volg op:

Dr. Els Overkamp is hogeschoolhoofddocent bij Social Work en tevens senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van de HU. Dit lectoraat richt zich op professionals die werken met mensen in kwetsbare posities. Belangrijke vraag daarbij is: hoe kun je mensen met een beperking zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij (weer) deel uitmaken van de samenleving? Dit thema sluit goed aan op de aanwezige kennis en expertise van Els Overkamp. Na haar studie Bestuurskunde werkte zij een aantal jaren als onderzoeker aan de gelijknamige faculteit van de Universiteit Twente. In 2000 promoveerde zij op een onderzoek naar de  integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving, als gevolg van het deconcentratiebeleid in de jaren negentig. In de jaren daarna werkte ze als directiesecretaris bij de GGD Regio Twente en als consultant in zorg en welzijn. In deze laatste functie deed ze onder meer onderzoek naar leef wensen van mensen met een verstandelijke beperking en was ze tevens nauw betrokken bij de inrichting van de Wmo bij een aantal gemeenten.

Els werkt graag op het snijvlak van beleid en praktijk: hoe wordt (inclusief) beleid vertaald naar de zorgpraktijk en wat zijn daarvan de gevolgen voor mensen die dit raakt? Zo heeft zij onderzoek gedaan naar de gevolgen van de transitie AWBZ naar de Wmo voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Op dit moment coördineert zij de programmalijn Professionaliteit in tijden van transformatie (PIT) waar diverse praktijkprojecten zijn ondergebracht waarin professionals met elkaar onderzoeken hoe ze invulling geven de transformatie. Tevens doet ze onderzoek in de wijk Vathorst hoe inclusie van mensen met een verstandelijke beperking kan worden bevorderd. Binnen het instituut van Social Work is Els als projectleider onderwijsinnovatie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelor Social Work. Ze doceert over actuele beleidsontwikkelingen in de gezondheidzorg en begeleidt studenten tijdens de afstudeerfase.