Ed de Jonge

Terug naar onderzoekers Ed de Jonge
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: ed.dejonge@hu.nl

Volg op:

De centrale thema's in de scholing en werkzaamheden van Ed de Jonge zijn (de samenhang tussen) ethiek en professionaliteit. Ed is cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte met als specialisatie ethiek en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen op het onderzoek Beelden van de professional. Ethiek vat hij op in de brede en oorspronkelijke betekenis van bezinning op het zinvolle bestaan. Professionaliteit draait zijns inziens in de kern om het realiseren van humanitaire waarden (zoals gezondheid, rechtvaardigheid, inclusie) in complexe omstandigheden. In onderzoek is hij vooral gericht op ervaring en betekenis, in het bijzonder van sociale professionals.

Ed is werkzaam als onderzoeker binnen het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Hij is projectleider geweest van het onderzoek Dilemma’s Doordacht. Eind 2016 geeft hij in nauwe samenwerking met Raymond Kloppenburg vorm aan de onderzoekslijn Professionalisering van het sociaal werk (sterk sociaal werk). Binnen deze onderzoekslijn krijgen verschillende onderzoeksprojecten vorm, zoals een longitudinaal onderzoek naar de professionalisering van sociaal werk en een onderzoek naar kernwaarden en spanningsvelden in het sociaal werk. Verder is hij coördinator van een internationaal netwerk (Nederland, Slovenië, Italië, Verenigde Staten, Engeland) dat zich richt op onderzoek naar de ethische aspecten van de professionele identiteit van sociaal werkers. Daarnaast verricht hij een kleinschalig praktijkonderzoek bij het Leger des Heils betreffende de scholing van aandachtfunctionarissen ethiek, begeleidt hij samen met Edith Raap een langdurige best practice unit van sociale professionals waarin momenteel de professionele identiteit centraal staat, en verricht hij samen met Sabrina Keinemans en Mariël Kanne onderzoek op basis van de Most Significant Change benadering naar een scholingstraject gebaseerd op het concept van de sociale professional als ethisch actor.

Nadere informatie – bijvoorbeeld over presentaties, publicaties en downloads – is te vinden op zijn website: www.professionaliteit.nu.