Doortje Kal

Terug naar onderzoekers Doortje Kal
Functie: Emeritus lector, Onderzoeker
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: d.kal@kwartiermaken.nl

Doortje Kal was van 2011 tot 2013 bijzonder lector Kwartiermaken bij Hogeschool Utrecht, aangehaakt bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Jean-Pierre Wilken. Sindsdien is ze als onbezoldigd expert verbonden aan dat lectoraat. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

Na haar promotie in 2001 wijdde zij zich aan de introductie van de presentiebenadering in de ggz. Daarnaast hield ze zich bezig met het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken, van waaruit het gedachtegoed van Kwartiermaken onder de aandacht wordt gebracht en de praktijken daarvan in het land worden geïnspireerd, ondersteund en gecoacht. Sinds het verschijnen van een Duitse vertaling van haar proefschrift is zij ook veelvuldig in Duitsland actief.

De vijf thema’s van het bijzonder Lectoraat Kwartiermaken waren:

 1. Meerwaarde van een kwartiermaker en van ervaringsdeskundigheid in wijkteams;
 2. Burgervriendschap (zoals vriendendiensten en maatjesprojecten);
 3. Economie van inclusie –werken aan nichediversiteit;
 4. Uitsluiting maakt ziek;
 5. Organisatie van een kwartiermakersfestival op de hogeschool, onder het motto: Lof der zichtbaarheid.

In de afgelopen jaren is een aantal publicaties verschenen op basis van de activiteiten van Doortje Kal:

 • Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk (2012)- Doortje Kal, Rutger Post, Gerda Scholtens
  In dit boek vertellen kwartiermakers over hun werk met en voor mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of mensen die in armoede leven. Elk hoofdstuk bevat zo'n praktisch verhaal en is telkens gekoppeld aan een thema dat voor kwartiermaken essentieel is. Daniël Giltay Veth - bekend van zijn kritiek op de projectencarrousel - schreef het Voorwoord, Jean Pierre Wilken lector Kenniscentrum Sociale Innovatie het Nawoord. Uitgave Tobi Vroegh.
 • Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil
  In deze bundel wordt verslag gedaan van de vijf vanuit het lectoraat georganiseerde Kritische Dialogen, alsmede van het symposium en festival Lof der zichtbaarheid en de 'lof-activiteiten' binnen de Vrede van Utrecht, gevolgd door een beschouwing van de organiserend lector. Daarnaast hebben elf auteurs vanuit hun perspectief geschreven over kwartiermaken of een verwant thema. (De bundel (204 blz.) is voor € 17,50 verkrijgbaar bij Uitgeverij Tobi Vroegh.)