Di-Janne Barten

Terug naar onderzoekers Di-Janne Barten
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg

Di-Janne heeft in 2007 de opleiding tot fysiotherapeut afgerond en sloot in 2010 de Master Fysiotherapiewetenschap af. Ze combineerde tot en met 2015 het praktische werk als fysiotherapeut in de eerste- en tweedelijn met het doen van onderzoek. In 2016 is ze overgestapt van het NIVEL naar de Hogeschool Utrecht, lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Ze doet onderzoek naar innovatieve zorgprocessen binnen de fysiotherapie en consequenties hiervan voor de rol van de fysiotherapeut van de toekomst. Dit sluit aan bij haar proefschrift over het aanpassen van zorg naar de unieke situatie van de individuele patiënt met artrose (NIVEL, UMC Utrecht). Haar proefschrift zal begin 2017 afgerond worden.