Dhara de Nobel

Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Dovenstudies
Contact:

E-mail: dhara.denobel@hu.nl

Telefoon: 06-51655632

Drs. Dhara de Nobel is al geïntrigeerd door taal sinds haar kindertijd en specifiek door Gebarentaal sinds haar studie Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie is zij wegens de economische recessie van dat moment als vrijwilliger gaan werken bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind en heeft daar samen met haar collega-linguïsten het eerste boek geschreven over grammaticale aspecten van “De Nederlandse Gebarentaal” (NGT) (Schermer e.a.).

Toen de mbo-opleiding Tolk NGT stopte en er later een hbo-opleiding werd opgericht, is zij grammaticalessen gaan verzorgen bij wat nu een zelfstandig instituut is binnen de HU (het IGT&D). Gedurende de jaren kreeg zij daarnaast andere werkzaamheden, maar het vak bleef trekken en omdat tijdens diezelfde voorbijgaande jaren het boek “De Nederlandse Gebarentaal” verouderd raakte en de studenten van IGT&D behoefte kregen aan een modern en up-to-date boek in het Nederlands over de NGT, vroeg zij een project aan om dat boek te mogen schrijven.

Zij doet het literatuuronderzoek samen met drs. Heleen Bos (gebarentaalkundige) en het doel is een boek te schrijven in begrijpelijk Nederlands op hbo-niveau over alles wat er tot nu toe uit onderzoek bekend is over de grammatica van de NGT, met daarin moderne media verwerkt waardoor gebarentaalvoorbeelden en opdrachten via bijvoorbeeld een QR-code visueel toegankelijk zijn. Dit maakt het boek ook aantrekkelijk voor dove lezers.