Dennis Bouma

Terug naar onderzoekers
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: dennis.bouma@hu.nl

Telefoon: 06-15599873

Volg op:

Dennis Bouma is alumnus van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze studie heeft hij zich gespecialiseerd in kunst- en cultuureducatie. Tijdens stages en als afstudeeropdracht heeft hij zich met name gericht op de sociale impact van (amateur)kunst. Deze affiniteit met kunst heeft hij na het behalen van de bachelor Social Work voortgezet aan de Universiteit Utrecht. Daar rondde hij in 2015 de master Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie af. Tijdens zijn stage bij Museum Arnhem schreef hij mee aan publicaties over de tentoonstellingen Spiegeloog en Threads.

Na het behalen van zijn master ging hij aan de slag als docent bij de opleiding Culturele en Maatschappelijk Vorming. Inmiddels is zijn takenpakket uitgebreid en geeft hij ook les in de bachelor Social Work, de minor Kunst- en Cultuureducatie, de minor Media en Cultuur en de master Community Development. In het onderwijs staat hij voor een coachende lesstijl waarin hij studenten probeert te stimuleren sociale vraagstukken te onderzoeken met in achtneming van de rijkheid van de kunst- en cultuurgeschiedenis.

Naast zijn docentschap schreef Dennis in oktober 2017 een artikel voor Vooys, een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen, over de intermediale lezing van de paus-pastichereeks van beeldend kunstenaar Francis Bacon en de roman De vadermoorders van auteur Willem Brakman. Ook werkt hij momenteel samen met collega Frits de Dreu aan een artikel over de visie, missie en methodische aanpak van de organisatie achter de Zinneke Parade te Brussel. Vanaf september 2018 zal hij in het kader van een docentstage een bijdrage leveren aan een onderzoek naar het sociaal-artistiek project Kunst van Delen. Dit onderzoek is gerelateerd aan het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, in het bijzonder de onderzoekslijn Impact van kunst en creativiteit.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat