Debbie ten Cate

Terug naar onderzoekers portret Debbie ten Cate
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: debbie.tencate@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 93 93

Debbie ten Cate, MSc, RN (1977) werkt sinds 1 november 2014 als PhD-kandidaat bij het Lectoraat Chronisch Zieken. Zij doet promotieonderzoek onder de naam “Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in older community-dwelling people”. Ondervoeding komt voor bij 0% tot 51% van de thuiswonende ouderen en bij 3,1% tot 51% van de ouderen in het ziekenhuis. Ondervoeding is een frequent en ernstig probleem dat samenhangt met negatieve uitkomsten zoals infecties, verlies van zelfredzaamheid en mortaliteit. Om ondervoeding te voorkomen is een optimale voedingstoestand bij oudere patiënten van belang. Wijkverpleegkundigen kunnen hier een essentiële bijdrage leveren. Voor dit promotieonderzoek gaat Debbie een vroegtijdige verpleegkundige voedingsinterventie gericht op de preventie van ondervoeding ontwikkelen en testen op haalbaarheid en effectiviteit. Hiervoor zullen de richtlijnen voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de New Medical Research Counsil gevolgd worden. Het doel van deze interventie is om voor en na hospitalisatie ondervoeding bij thuiswonende ouderen te voorkomen. Deze interventie zal gebruikt gaan worden door wijkverpleegkundigen.

Dit promotieonderzoek valt onder het nationale onderzoeksproject “Basic Care Revisited”. In dit project worden tien interventieonderzoeken binnen de verpleegkundige basiszorg uitgevoerd. Dit is om wetenschappelijk bewijs te genereren voor de verpleegkundige praktijk, omdat verpleegkundige interventies binnen de basiszorg over het algemeen nog niet wetenschappelijk bewezen zijn.

  • 2014: PhD-kandidaat, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat Chronisch Zieken, Hogeschool Utrecht. PhD-project: “Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in older community-dwelling people” (onderdeel van onderzoeksproject “Basic Care Revisited”). Promotor: prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht. Copromotor: dr. R.G.A. Ettema Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.
  • 2011: Voorzitter Congrescommissie Nederlandse Vereniging voor Hart- en VaatVerpleegkundigen (NVHVV).
  • 2010: Hogeschooldocent, Bachelor Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht.
  • 2008 – 2010: Researchverpleegkundige, Research & Development Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
  • 2007 – 2010: Master Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht. Afstudeerrichting: Verplegingswetenschap. Onderzoek naar: “Awareness, risk perception and behavioural intention in patients with myocardial infarction”.
  • 2006 – 2008: Zorgcoördinator, afdeling Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
  • 2004 – 2006: Verpleegkundige, afdeling Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
  • 2010: Lid van Counsel on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP).
  • 2009: Lid van Rho Chi Chapter at Large van Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing.
  • 2004: Lid van Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten