Daniël Telgen

Terug naar onderzoekers Daniël Telgen
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Microsysteemtechnologie
Contact:

E-mail: daniel.telgen@hu.nl

Volg op:

Daniël Telgen (1981) is sinds 2009 werkzaam op Hogeschool Utrecht, eerst ingehuurd als Industrial Resident en vanaf 2010 als hogeschooldocent, projectleider en onderzoeker. Daniël heeft op dit moment de volgende taken: 

  • Management van verschillende projecten met industriële partners, op zowel technisch gebied als team management
  • Promotieonderzoek op het gebied van intelligente en herconfigureerbare productiesystemen;
  • Een specialisatie op het gebied van intelligente software voor embedded systemen;
  • Een expertise op het gebied van System Engineering, Hardware Interfacing, Computer Vision en Intelligente Systemen;
  • Het lesgeven en geven van workshops voor grote groepen studenten en professionals;
  • (Mede)verantwoordelijk voor (vernieuwing en kwaliteit) van het Technische Informatica Curriculum door middel van o.a. het door Daniël ontwikkelde “TI++” traject. 

Daniël is afgestudeerd op de HTS Haarlem en is daarna werkzaam geweest als software engineer in de ruimtevaartsector (Satellite Services B.V.). Haalde daarna een master Computer Engineering in Zweden, met een focus op intelligente systemen. Vervolgens werkzaam als Consultant bij de Alten groep. Bij Alten PTS ontwikkelde Daniël onder andere nieuwe klimaatsystemen voor high tech kassen bij Priva, startte hij een expertisegroep voor Computer Vision en ontwikkelde hij een nieuw testsysteem voor het testen van radarinstallaties voor oliesilo’s bij Honeywell Enraf. 

In 2011 begon Daniël aan zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht op het gebied van flexibele & intelligente productiemachines, met de titel: “An Agile Control Architecture based on Software Agents”. In dit project worden goedkope herconfigureerbare productiemachines ontwikkeld die breed inzetbaar zijn en kostenefficiënt een grote variatie aan producten kunnen produceren. Hierbij is Daniël verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de software architectuur. Een veelvoud van moderne technologieën wordt hier gecombineerd: van Computer Vision tot Agent Technologie en ROS (Robot Operating System). 

Naast het onderzoek geeft Daniël les in diverse vakken binnen de Technische Informatica. Hij is sinds 2012 sterk betrokken bij de vernieuwing van de Technische Informatica opleiding met het “TI++” project en hij maakt zich sterk voor de integratie van onderzoek en onderwijs. 

Ook is Daniël projectleider van onder andere het RAAK-MKB project: “Vision for Mechatronics and Robotics”. Dit tweejarige project zal uitgevoerd worden met samenwerking van 20+ bedrijven en vijf verschillende hogescholen en universiteiten. Het doel van dit project is om kosten te verlagen en de drempel voor het gebruik van (3D) Vision technieken te verlagen voor het MKB.

Sinds mei 2016 is Daniël opleidingsmanager en sinds begin 2017 is hij gepromoveerd met zijn proefschrift: Grid Manufacturing. Hij is opleidingsmanager van drie richtingen: HBO-ICT: Technische Informatica, Business IT&Management en Applied Artificial Intelligence. Daarnaast is hij oprichter van de richting Applied Artificial Intelligence, de eerste A.I. richting in Nederland op HBO niveau.