Dagmar van Nimwegen

Terug naar onderzoekers Dagmar van Nimwegen
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: dagmar.vannimwegen@hu.nl

Telefoon: 06 52783008

Volg op:

Dagmar van Nimwegen, MSc (1993) behaalde in 2017 haar masterdiploma Chemistry, met een specialisatie in Science, Management and Innovation (SMI) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar masterspecialisatie richtte zich op onderzoek binnen de gezondheidszorg, waarvoor zij haar afstudeeronderzoek deed bij GGD Gelderland-Zuid op het onderwerp bescherming tegen infectieziekten voor en tijdens de zwangerschap binnen de reformatorische bevolkingsgroep. Hierna heeft zij als junior onderzoeker bij GGD Gelderland-Zuid een onderzoek gedaan naar antibioticaresistentie in thuiszorgorganisaties en bij GAIN als coördinator gewerkt op een onderzoek naar de prevalentie van resistente micro-organismen in verpleeghuizen. 

Dagmar werkt sinds 19 juni 2018 als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht (HU). Daarnaast is zij werkzaam als hogeschool docent aan de HU bij de bacheloropleiding Verpleegkunde.

Haar promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van een psychosociaal zorgprogramma voor patiënten na beroerte. Jaarlijks groeit het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van een beroerte met zo’n 43.000 patiënten in Nederland. Dit houdt in dat op dit moment meer dan 320.000 mensen een beroerte hebben doorgemaakt, en dit aantal zal de komende jaren alleen maar verder groeien. Naast de lichamelijk gevolgen, ondervinden veel patiënten ook psychosociale gevolgen na beroerte, waarvan klachten van depressie en angst de meest voorkomende zijn. Om het herstel na beroerte te verbeteren, is het daarom van belang om een effectief zorgprogramma voor psychosociale zorg te ontwikkelen. Hiervoor zal eerst onderzoek worden gedaan naar de huidige psychosociale zorg na beroerte, waarbij in kaart zal worden gebracht hoe patiënten en zorgverleners de huidige psychosociale zorg ervaren, wat zij hierin ervaren als de beste praktijken, en wat volgens hen verbeterd kan worden. Daarnaast zal worden onderzocht welke zorgen en behoeften patiënten en zorgverleners na beroerte hebben, wat het verloop is van psychosociale problemen in patiënten gedurende het eerst jaar na beroerte, en welke componenten bijdragen aan goede psychosociale zorg na beroerte. Al deze bevindingen zullen worden samengevoegd om zo een zorgprogramma te ontwikkelen voor het eerste jaar na beroerte, om psychosociale klachten – zoals klachten van depressie en angst – effectief te kunnen voorkomen of behandelen.

Gedurende meerdere zomervakanties (2011-2014) is Dagmar als gastvrouw werkzaam geweest op een psychogeriatrische afdeling, waar zij een grote interesse heeft ontwikkeld in gezondheidszorg, het verpleegkundig vakgebied, en met name in mensen met een neurologische aandoening. Tijdens haar werkzaamheden op deze afdeling en bij GGD Gelderland-Zuid is het haar opgevallen dat er nog veel verbeterd kan worden aan de zorg voor mensen met een neurologische aandoening, en heeft zij ontdekt dat het haar ambitie is onderzoek te doen naar deze zorg om te kunnen bijdragen aan het verbeteren hiervan. Zij heeft als doel de bevindingen uit haar onderzoek te integreren in het onderwijs en de beroepspraktijk, om op deze manier eraan bij te kunnen dragen dat mogelijke verbeterpunten in de zorg voor neurologische patiënten onder de aandacht worden gebracht en – waar mogelijk – worden doorgevoerd.

Werkervaring

  • Juni 2018 – heden: Promovenda Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Lectoraat Chronisch Zieken
  • Juni 2018 – heden: Hogeschooldocent bachelor Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht
  • April 2018 – juni 2018: Onderzoekscoördinator, GAIN
  • April 2017 – december 2017: Junior onderzoeker, GGD Gelderland-Zuid

Opleidingen

  • 2015 – 2017: Master Chemistry, specialisatie Science, Management and Innovation, Radboud Universiteit Nijmegen
  • 2011 – 2015: Bachelor Scheikunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Chronisch Zieken

Over het lectoraat