dr. Daan Andriessen

Terug naar onderzoekers Daan Andriessen
Functie: Lector
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: daan.andriessen@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 62 60

Volg op:

Dr. Daan Andriessen is per 1 september 2013 lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit nieuwe, HU-brede lectoraat houdt zich bezig met de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Het lectoraat doet onderzoek naar goede methoden en technieken voor praktijkgerichte onderzoek. Ook wordt onderzocht wat goede manieren zijn om studenten en docenten te leren onderzoek te doen.

Daan Andriessen was tien jaar lector Intellectual Capital aan de Hogeschool Inholland. Methoden van onderzoek zijn altijd een belangrijk aandachtspunt voor hem geweest. Hij is lid geweest van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek dat drie jaar fungeerde als platform voor de lectoren in Nederland. Binnen het forum was hij verantwoordelijk voor vraagstukken rond de methodologie van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. Onder zijn verantwoordelijkheid is er een Gedragscode voor Praktijkgericht Onderzoek in het hbo opgesteld. Hij treedt heel regelmatig op als spreker op congressen en geeft trainingen en workshops aan docenten over onderzoek en afstudeerbegeleiding.

Naast zijn werk als lector is Daan Andriessen onderzoekscoach bij www.onderzoekscoach.nl. Daar begeleidt hij bachelor-, master- en PhD-studenten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Daan Andriessen is in 2003 gepromoveerd aan Nyenrode Business Universiteit op een proefschrift over de waarde van kennis. Voordat hij aan lector werd, was hij twaalf jaar organisatieadviseur bij adviesbureau KPMG.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

@onderzoekcoach #onderzoekhbo

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten