Charlotte van Besouw

Terug naar onderzoekers Charlotte Van Besouw
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: charlotte.vanbesouw@hu.nl

Volg op:

Drs. Charlotte van Besouw (1955) is onderzoeker en sinds 2001 hogeschooldocent bij Sociaal Work.  Zij was één van de oprichtsters van Blijf van m'n lijf Utrecht (1977) en werkte enkele jaren als vrijwilliger als in het opvanghuis. Over deze periode publiceerde zij in het boek "Vrouwenhulpverlening 1975 -2000" . Zij was van 1996 - 2001 coördinator van het steunpunt huiselijk en seksueel geweld bij SARA, centrum voor vrouwengezondheidszorg en vrouwenhulpverlening in Rotterdam.  In 1977 initieerde zij het eerste Aware-project om een beveiligingssysteem te realiseren voor vrouwen die ernstig door hun ex-partner werden bedreigd. Ook deed zij ruime ervaring op in de preventieve jeugdzorg.

In 2005 zette zij bij de Hogeschool Utrecht de minor agressie en huiselijk geweld op die zij tot februari 2017 coördineerde.  Zij was lid van de programmagroep huiselijk geweld van het KSI onder leiding van Sietske Dijkstra en publiceerde het onderzoeksrapport "Erop af en dan?".  over de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams.

 

1 Mens-Verhulst, Janneke van en B. Waaldijk (red.) (2008), hoofdstuk 2: Hulpverlening? An me nooit niet! Over de strijd van Blijf van m'n lijf tegen vrouwenmishandeling", Bohn Stafleu van Loghum, Houten
2 Römkens, R. en S. Matenbroek, Dan hoor je de vissen ademen, over belaging en bedreiging van vrouwen door hun ex-partner en de beveiliging door het Aware-systeem, Universiteit Utrecht, 1999