Charline Rouffet

Terug naar onderzoekers Charline Rouffet
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: charline.rouffet@hu.nl

Telefoon: 06-13930989

Charline Rouffet komt oorspronkelijk uit Zuid-Frankrijk en begon letterkunde te studeren aan de Universiteit van Nîmes. Zij behaalde haar bachelor diploma Franse letterkunde aan de Universiteit Paris-IV Sorbonne in 2004 en ging door met de Master comparatieve literatuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam via het Erasmus programma. Zij besloot in Nederland te blijven wonen en studeerde Franse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit waarna ze haar eerstegraads bevoegdheid Frans haalde. Haar praktijkonderzoek ging over het gebruik van doeltaal als voertaal in het kader van TaBaSCO (Task Based School Organisation for the Acquisition of Language), een project van het APS dat voor een taakgerichte manier van talen leren staat.

Zij is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs bij het Hermann Wesselink college in Amstelveen en het Cals College in Nieuwegein. Zij werkte daarnaast als cursuscoördinatrice bij de Alliance Française in Utrecht. Sinds 2010 is zij werkzaam bij Instituut Archimedes voor de tweedegraads- en eerstegraadsopleiding leraar Frans. Zij verzorgt modules literatuur, taalvaardigheid en didactiek bij de Bachelor en de Master opleidingen. Als Curriculumverantwoordelijke zorgt zij voor de inhoud en de samenhang van de Bachelor en Master opleidingen. Zij is Instituutsopleider bij de Utrechtse school en Unic geweest waar ze bachelor studenten begeleide.

Sinds september 2016 is zij lid van het lectoraat en is bezig met een onderzoeksvoorstel over de invloed van communicatieve toetsing op de didactische aanpak van docenten en het taalbeheersingsniveau van leerlingen.

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat