Charline Rouffet

Terug naar onderzoekers Charline Rouffet
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: charline.rouffet@hu.nl

Telefoon: 06-13930989

Charline Rouffet komt oorspronkelijk uit Zuid-Frankrijk en studeerde letterkunde aan de Universiteit van Nîmes. Zij behaalde in 2004 haar bachelor diploma Franse letterkunde aan de Universiteit Paris-IV Sorbonne, en vervolgens - via een Erasmus programma - haar Master comparatieve literatuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze bleef in Nederland wonen en studeerde Franse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit en haalde haar eerstegraads bevoegdheid Frans. Het praktijkonderzoek van Charline ging over het gebruik van doeltaal als voertaal in het kader van TaBaSCO (Task Based School Organisation for the Acquisition of Language), een project van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) dat voor een taakgerichte manier van talen leren staat.

Charline werkte bij het Hermann Wesselink college in Amstelveen en het Cals College in Nieuwegein en als cursuscoördinatrice bij de Alliance Française in Utrecht. Sinds 2010 is zij werkzaam bij Instituut Archimedes voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding Frans. Zij verzorgt modules literatuur, taalvaardigheid en didactiek bij de Bachelor en de Master opleidingen. Als curriculumverantwoordelijke zorgt zij voor de inhoud en de samenhang van de Bachelor- en Masteropleidingen. Zij is instituutsopleider bij de Utrechtse school en Unic geweest waar ze bachelorstudenten begeleidde.

Sinds september 2016 is zij lid van het lectoraat Didactiek voor Moderne Vreemde Talen. In september 2018 is ze gestart met een promotieonderzoek naar de invloed van communicatieve toetsing van de productieve vaardigheden op de didactische aanpak van docenten moderne vreemde talen.