Catherine van Beuningen

Terug naar onderzoekers Catherine van Beuningen
Functie: Senior onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: catherine.vanbeuningen@hu.nl

Volg op:

Catherine van Beuningen is sinds september 2017 als senior onderzoeker werkzaam binnen het lectoraat ‘Vakdidactiek van de Moderne Vreemde Talen’ van Hogeschool Utrecht (HU). Daarnaast is zij sinds 2013 als hoofddocent verbonden aan de eerste- en tweedegraadslerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Catherine studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie werkte ze onder andere als docent Nederlands-als-vreemde-taal aan de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest en als docent NT2 op een ROC. Op die manier ontwikkelde ze een fascinatie voor taalverwerving en taalonderwijs. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar de effecten van feedback op de Nederlandse, schriftelijke taalvaardigheid van (anderstalige) leerlingen in de onderbouw vmbo/havo.

Tijdens en na haar promotie was Catherine van Beuningen werkzaam als (universitair) docent binnen de capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde en de duale master ‘Nederlands als tweede taal en meertaligheid’ (UvA). Ook was zij als postdoconderzoeker in het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC, UvA) betrokken bij het project ‘Studies in Listening Proficieny’ (Stilis).
Vanuit haar functie van hoofddocent binnen de lerarenopleiding Nederlands (HvA) houdt Catherine zich voornamelijk bezig met curriculumontwikkeling op het gebied van vakdidactiek en praktijkonderzoek. Ook zoekt zij de verbinding tussen de vakdidactische lijn en de onderzoekslijn in de curricula van de talenopleidingen, bijvoorbeeld door Lesson Study te implementeren als opleidingsstrategie. Tevens verzorgt zij een professionaliseringstraject voor collega-opleiders Nederlands en moderne vreemde talen (mvt) op het gebied van onderzoeksbegeleiding.   

Als senior onderzoeker binnen het lectoraat ‘Didactiek van de Moderne Vreemde Talen’ (HU) is Catherine van Beuningen betrokken bij verschillende projecten die allemaal de versterking van de mvt-onderwijspraktijk tot doel hebben.

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat