Caroline Maessen

Terug naar onderzoekers portret Caroline Maessen
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Co-design
Contact:

E-mail: caroline.maessen@hu.nl

Telefoon: 06 416 19 475

Volg op:

Caroline is onderzoeker bij het lectoraat Co-Design, waar zij onderzoekt hoe ‘future probing’ kan helpen als strategie om te bewegen in complexe probleemsituaties en inzichten daaruit toepasbaar te maken in concrete, toetsbare concepten voor producten en diensten. Haar fascinatie gaat uit naar leren en innoveren door ontwerpgericht onderzoek en een systemische kijk op praktijkvraagstukken. Ze is speciaal geïnteresseerd in transitie vraagstukken, die gaan over de toekomst van de stad en hoe mensen daarin een prettig leven kunnen leven, dat bijdraagt aan een duurzame wereld.

Het is haar visie dat kwalitatief goed onderwijs aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van lerenden. In dit beeld passen onderzoeksprojecten die professionals, onderzoekers en studenten verbindt in een gedeelde fascinatie. Een voorbeeld van zo'n project is te vinden op Future Health Battle(2014) ofUrban Futures Lab (2015) of Healty Inclusive City Challenge (2016). Deze projecten waren gericht op innovatief ontwerpen voor complexe vraagstukken vanuit het werkveld, waarbij future probing een belangrijke rol speelde.

Met deze aanpak zal Caroline in HU.studio (innovatielab van de HU in ontwikkeling) verder ontwikkelen en exploreren. Hierbij zal in het onderzoek ook aandacht zijn voor het inrichten van een leeromgeving die gezamenlijke kennisontwikkeling met een dergelijke aanpak mogelijk maakt.

Als docent is Caroline verbonden aan de opleidingen Digitale Media en Communicatie en Communicatie en Multimedia Design. Hier zet zij zich vooral in om in het onderwijs meer flexibele ruimte te creëren om transdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken.

Caroline doet vanaf 15 april 2019 promotieonderzoek onder de titel 'Future-readiness and adaptive anticipating: expanding future probing practices to connect far-future explorations with the present.'