Carolien Sino

Terug naar onderzoekers Carolien Sino
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: carolien.sino@hu.nl

Telefoon: 06-81339892

Dr. Carolien Sino (1968) startte in 2007 lid als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken en  promoveerde in 2013 op het proefschrift: “Medication Management in Homecare patients”. Haar promotoren: prof. dr. M.J. Schuurmans en prof. dr. A.C.G. Egberts Universiteit Utrecht. Tijdens haar promotie ontwikkelde en valideerde zij de rode vlaggenlijst voor thuiszorgmedewerkers om signalen die duiden op mogelijke medicatiegerelateerde problemen vroegtijdig te signaleren. Ook na haar promotie blijft Carolien zich bezighouden binnen het lectoraat Chronisch Zieken met  “Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen”. Carolien Sino is Co-promotor van Nienke Dijkstra en directeur van het Instituut Verpleegkundige Studies.

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuurscommissie V&VN Onderwijs
 • Expert Polifarmacie en ouderen RIVM
 • Lid stuurgroep Zorgpact Midden Nederland
 • Lid stuurgroep Nursing & Pharmaceutical Care NuPhaC
 • Lid bestuurstafel Gezond Utrecht
 • Lid Sectoraal Advies College Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) Vereniging Hogescholen

Interviews

 • Interview Carolien Sino en Eric Hiddink (2016). Vroegsignalering achter de voordeur helpt erger voorkomen. In: De eerste lijns: platform voor strategie en innovatie, door Margriet van Lingen. 
 • Interview Carolien Sino (2012). Medicatieveiligheid: In: Nursing, door Marloes Oelen.
 • Interview Carolien Sino en Eric Hiddink (2012). In: Pharmaceutisch weekblad, door Marc de Leeuw.
 • Interview Carolien Sino en Eric Hiddink (2012). In: Optima Farma, door Marc de Leeuw.
 • Interview Carolien Sino (2012): Bijzijn.
 • Interview Carolien Sino (2012): Medicatieveiligheid achter de voordeur. In: De eerste lijns: platform voor strategie en innovatie, door Christie Klaucke.
 • Carolien  Sino, ‘Het verminderen van medicatiefouten’ (2009). In: Bijzijn 2009-4, p. 24-26.
 • Carolien  Sino, ‘Ziekenhuizen werken hard aan patiëntveiligheid: Het kan altijd beter’ (2009). In V&VN 2009-2, p. 20-23.

Presentaties

 • Sino, C. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen bij chronisch zieken. Congres Chronisch zieken. 14-12-2016.
 • Sino, C. Leven Lang Leren. Jubileumcongres V&VN Sassenheim en Ede 2016.
 • Sino, C. De thuiszorgmedewerker in de farmaceutische zorg thuis. UMC Utrecht PAO congres. 30-3-2016.
 • Sino, C. Pak de winst van samenwerking tussen huisarts en praktijkverpleegkundige. Boerhaave Congres. 22-01-2015.
 • Sino, C. & Hiddink, E. Optimalisatie van medicatieveiligheid op het snijvlak van thuiszorg/eerste lijnszorg. Pinkroccade-healthcare walk-in. 26-09-2013 Apeldoorn.
 • Sino, C. & Hiddink, E. Veiligheid van medicatie achter de voordeur. Medicatiecongres 19-09-2013 Ede.
 • Sino, C. & Hiddink, E. Belang van medicatie checken bij ouderen achter de voordeur. Medicatieveiligheid congres. 01-10-2013. Ede.
 • Sino, C. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen in de thuiszorg mbv het rode vlaggen instrument. Kring apotheek Oosterwolde. 13-09-2013.
 • Sino, C. & Schuurmans, M. Medicatie achter de voordeur. Hoe zelfredzaam is de patiënt. KNMP congres.  5-10-2012. Amsterdam.
 • Sino, C. Vroegsignaleren van medicatie gerelateerde problemen in de thuiszorg mbv het rode vlaggen instrument. Haagse Woon en Wijkzorg. 2012.
 • Sino, C. Medicatie achter de voordeur. Zorgwacht. 12-01-2012.
 • Sino, C. Medicatie veiligheid.  Buurtzorg Amersfoort. 10-05-2012.
 • Sino, C. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur. Inspectie voor Volkgezondheidszorgpresentatie i.v.m. selectie ZorgveiligheidsPrijs 22-05-2012.
 • Sino, C. & Eric Hiddink. Pharmacon congres 13-11-2012. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur.
 • Sino, C. Early recognition of drug related problems in homecare. GSA congress. San Diego. 14 18 nov. 2012.
 • Sino, C. & Eric Hiddink. De verpleegkundige eerste lijn praktijk congres .27-04-2012. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur.
 • Sino, C. Polifarmacie en medicatieveiligheid bij thuiswonende ouderen. Presentatie, V&VN  Eerstelijnsverpleegkundigen. 11-01-2011.
 • Sino, C. Ouderen en medicatie in de thuiszorg. Presentatie, Buurtzorg. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Zorgwacht, 1e groep. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Zorgwacht, 2e groep. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Aveant team Overvecht. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Verzorgenden en Verpleegkundigen Aveant team Overvecht. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Aveant team Ondiep. 2011.
 • Sino, C. Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Verzorgenden en Verpleegkundigen Aveant Team Zuilen. 2011.
 • Sino, C. Vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen door thuiszorgmedewerkers m.b.v. het rode vlaggen instrument. Presentatie, Huisartsen Overleg Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht. 2011.
 • Sino, C. Vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen door thuiszorgmedewerkers m.b.v. het rode vlaggen instrument. Presentatie, Praktijkverpleegkundigen Om U project. 2011.
 • Sino, C. Vroegtijdig herkennen van medicatieproblemen achter de voordeur m.b.v. het Rode vlaggen instrument. Workshop, Nursing Event Ede. 2011.
 • Sino, C. & de Jong, A. Early recognition of drug related problems in Homecare. ENNA congres. Zurich. 2011.
 • Sino, C. Medicatie achter de voordeur. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. 2010.
 • Sino, C. Preventie van medicatiegerelateerde complicaties. Buurtzorg symposium, Amersfoort. 2010.
 • Sino, C. The association between Prescription Change Intensity and Hospital Admission as compared with the Chronic Disease Score. WENR congress. Rotterdam 2010.
 • Sino, C. Polifarmacie en medicatieveiligheid. Thuiszorgcongres, Ede. 2009.
 • Sino, C. & de Jong, A. Vermeiding Medikamentions bezogener Gesundheitsprobleme. ENNA congres. Witten, Germany. 2009.
 • Sino, C. Het verbinden van onderwijs – praktijk- en onderzoek. Inspirerend onderzoek doen in samenwerking met de praktijk en studenten. Rondetafel HU en maatschappij, Utrecht. 2009.
 • Sino, C. Workshop ‘Polyfarmacie bij ouderen’, minisymposium Lectoraat, Week van de Chronisch zieken, Hogeschool Utrecht, Utrecht. 2007.