Carmen Paalman

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Contact:

E-mail: carmen.paalman@hu.nl

Telefoon: 06-14616135

Volg op:

Dr. Carmen Paalman (1977) is onderzoeker binnen de onderzoekslijn PGO naar persoonsgebonden aanpak. De complexiteit van problematiek die vaak samengaat met delinquent-en/of overlastgevend gedrag maakt dat een juridische afdoening nauwelijks zal helpen in het voorkomen van recidive. Gedurende haar werk als onderzoeker binnen de forenschische kinder-en jeugdpsychiatrie zag zij keer op keer dat het voor een gezonde ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen die met de politie in aanraking kwamen, nodig is om problematiek die bijna altijd op meerdere leefgebieden bestaat integraal aan te pakken. De samenwerking tussen gemeentelijke- en zorginstellingen en het veiligheidsdomein is complex. Bovendien is er zeer weinig bekend over de beste aanpak binnen PGA: wat werkt voor wie? In haar onderzoeken en projecten binnen het PGA-lab van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid probeert zij met praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke kennis de PGA binnen gemeenten te verstevigen.
Na haar master Sociaal Culturele Wetenschappen, deed zij in samenwerking met de gemeente Amsterdam onderzoek naar zeer jeugdige delinquenten van Marokkaanse komaf. Dit onderzoek mondde uit in een wegwijzer voor 12minners voor de Verening van Nederlandse Gemeenten en een promotie onderzoek aan de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie (VUmc), naar gedragsproblemen bij Nederlands-Marokkaanse kinderen en jongeren. Haar proefschrift getiteld 'Exploring behavioral problems in Dutch-Moroccan youth' is hier te lezen.
De afgelopen jaren deed zij onderzoek naar het proces, de methodiek en de deelnemers van een re-integratietraject voor daders van High Impact Crimes in Rotterdam dat als onderdeel van een Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 2015 van start is gegaan.

Op dit moment, doet zijn naast haar onderzoek naar PGA, ook onderzoek naar de werkalliantie binnen (semi) gedewongen kader en begeleidt zij afstudeertrajecten van studenten van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Social Work en van de Master Forensisch Professional. Ook geeft zij criminologie binnen de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en Social Work.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat