Brenda Grift

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg
Contact:

E-mail: brenda.grift@hu.nl

Telefoon: 06-28496421

Volg op:

Brenda Grift (MSc) is in 2016 afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens het uitvoeren van haar afstudeeronderzoek heeft zij de interesse gewekt voor toegepaste onderzoek binnen de mondzorg, met name de mondzorg bij jeugdigen. Na haar studie Mondzorgkunde heeft ze gelijk de master Gezondheidswetenschappen gevolg aan de VU Amsterdam naast haar baan als mondhygiënist.

Voor haar afstudeerstage van de master Gezondheidswetenschappen heeft zij deelgenomen aan het onderzoeksproject ‘Gezonde Peutermonden’ binnen het lectoraat innovaties in de preventieve zorg Hogeschool Utrecht. Binnen dit project heeft zij onderzocht of het mondzorggedrag van kinderen in de voorschoolse leeftijd is geassocieerd met de determinanten van het Health Action Process Approach gedragsmodel. Na het afronden van haar master in 2018 is Brenda aan de slag gegaan als onderzoeker in opleiding op het lectoraat innovaties in de preventieve zorg Hogeschool Utrecht. Daarnaast heeft zij een kleine aanstelling als docent binnen de opleiding Mondzorgkunde.

Op dit moment is Brenda werkzaam binnen het project ‘Mondzorg bij jeugdigen, netwerk voor evaluatie van innovaties in de praktijk’. Dit onderzoeksproject draagt bij aan het vergaren van epidemiologische data van Nederlandse kinderen. Daarnaast wordt er een hanteerbaar meetinstrument ontwikkeld om interventies te evalueren om uiteindelijk de mondgezondheid bij kinderen te verbeteren.

De drijfkracht achter Brenda is het willen bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid van kinderen in Nederland door middel van toegepast onderzoek. Op dit moment ligt de focus voornamelijk op ervaring opdoen om zodanig haar kwaliteiten in het onderzoek te vergroten. Daarnaast kan haar rol als docent Mondzorgkunde bijdragen om mondhygiënisten in opleiding te ondersteunen bij het doel om de mondgezondheid van Nederlanders te verbeteren. 

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat