Beverly Pasian

Terug naar onderzoekers portret Beverly Pasian
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Coöperatief Ondernemerschap
Contact:

E-mail: beverly.pasian@hu.nl

Telefoon: 06 - 38 76 26 66

Volg op:

Dr. Beverly Pasian is een ervaren onderzoeker, docent en medewerker op het gebied van projectmanagement. Ze is een autochtone Canadees (met een dubbel Iers staatsburgerschap). Ze heeft in meerdere internationale steden gewoond en is opgeleid aan vooraanstaande universiteiten in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk.

Ze zette stappen in re-employment management van online projecten voor zowel Environment Canada als het Department of National Defense (Canada). Hierkreeg bouwde ze ervaring op op het gebied van: engagement voor projecten met een educatief doel of andere soortgelijke maatschappelijke doelen en een interesse in verdieping en begrip van hoe deze projecten werden geïmplementeerd. Ze behaalde een masterdiploma in online en afstandsonderwijs (Open University, VK, 2000) en een professioneel doctoraat in projectmanagement (University of Technology Sydney, 2011).

Internationale samenwerking opbouwen is altijd een motivatie geweest voor Beverly. Daarom ging ze op zoek naar werk en verdere onderzoeksprojecten buiten haar geboorteland Canada, wat haar in 2010 leidde naar Hogeschool Utrecht. Hier geeft ze les, voert ze onderzoek uit en publiceert ze op het gebied coöperatief ondernemen, ondernemen, ICT &innovatie. Dit doet ze o.a. voor het instituut voor bedrijfsmanagementstudies.
Door haar enthousiasme heeft ze haar begrip en lesmethoden verdiept. Op meerdere onderwijsposten op universiteiten in Nederland, Frankrijk en Duitsland heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoeksmethoden en/of projectmanagement.

Haar onderzoeksamenwerkingen hebben zich gericht op projectmanagement vanuit verschillende bedrijfstakken, sectoren en actuele perspectieven (inclusief rijpheid van projectmanagement, e-learning en 'menselijke factoren'). Ze gaat deze inspanningen nu uitbreiden om te kijken hoe slimme steden de kwaliteit van het leven verbeteren door middel van klimaatactie.

Het schrijven van publicaties zijn altijd een belangrijk en bevredigend aspect van haar carrière geweest. Zo heeft ze gepubliceerd op onderwerpen van e-Learning projectmanagement, onderzoeksmethoden en unieke case studies in Canada. In een nieuwe, baanbrekende publicatie waarin belangen worden gecombineerd worden met maatschappelijk verantwoord projectmanagementonderzoek en internationale onderzoeksamenwerkingen, is dit een centraal element in haar professionele leven. Project Management Research & Practice is het eerste tijdschrift dat zich uitsluitend op deze dimensies richt, omdat dit betrekking heeft op publiciteit (zoals de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties). Een volledige uitgave is gepland voor 2019.

Ten slotte Beverly betrokken bij professionele verenigingen. Zij was de oprichter van de Project Management Association of Canada (2007-10) en de eerste ontvanger van de Fellowship-award. Voor de IPMA Nederland lidvereniging was zij haar vertegenwoordiger voor de IPMA Research Management Board (2012-14), expert lid van verschillende onderzoeksprojecten, voorzitter van de Nationale Onderzoeksgroep (2013-15) en was de academische programma-lead voor de Wereldcongres 2014 in Rotterdam. In het voorjaar van 2020 zal zij de IEEE-conferentie voor haar Technology & Management Society voorzitten met een focus op digitale transformatie.