Beverly Pasian

Terug naar onderzoekers portret Beverly Pasian
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Coöperatief Ondernemerschap
Contact:

E-mail: beverly.pasian@hu.nl

Telefoon: 06 - 38 76 26 66

Volg op:

Dr. Beverly Pasian heeft een passie voor onderzoek naar projectmanagement. Samen met haar onderzoekspartners in China, Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS doet ze onderzoek naar projectmanagement vanuit diverse invalshoeken: volwassenheid, volwassenheidsmodellen, gender, e-Learning, structuur en culturele diversiteit. Aan Hogeschool Utrecht heeft ze meer dan 200 bachelorstudenten Business Management en masterstudenten Project Management geadviseerd en begeleid. Daarnaast is ze docent onderzoeksmethoden bij de masteropleiding, scriptiebegeleider en lid van de examencommissie van de masteropleiding.

In de (nabije) toekomst heeft ze verschillende publicaties op stapel staan, die baanbrekend zijn en een internationaal karakter hebben, zoals het eerste boek ooit over specifieke onderzoeksmethoden op het gebied van projectmanagement: Designs, Methods & Practices for Research of Project Management (Gower Publishing, 2014). Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw internationaal IPMA-tijdschrift, Project Management Review, waarin casestudies worden gepubliceerd voor zowel onderzoekers als mensen uit de praktijk. Andere publicaties richten zich op volwassenheid van projectmanagement en het genderperspectief van projectmanagement.

Buiten haar onderzoek is ze nauw betrokken bij een aantal beroepsorganisaties. Ze is oprichter en voorzitter van de Project Management Association of Canada (2007-2010) en ze was de eerste die de Fellowship Award van deze organisatie mocht ontvangen. Voor de Nederlandse tak van de IPMA vertegenwoordigt ze de internationale Research Management Board, is ze als deskundige betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en was ze voorzitter van het Academic & Research-programma van het World Congress 2014 in Rotterdam.

Momenteel houdt ze zich bezig met een initiatief dat ze in samenwerking met de Nederlandse afdeling van de IPMA heeft opgezet: de Dutch National Research Group (DNRG). Deze groep richt zich op de ‘menselijke factor’ bij projectmanagement en dit onderwerp diende ook als basis voor uitgebreid onderzoek tijdens de National Workshop Series (NWS) in 2014. Een volgende stap is het opzetten van een nationaal netwerk van partners uit de sector die (samen met de HU en andere universiteiten) kunnen voortborduren op de bevindingen van de NWS, via publicaties, modellen, instrumenten en lesmateriaal enz. Door de DNRG te ondersteunen versterkt de HU zijn leidende positie binnen het onderwijs en onderzoek op het gebied van projectmanagement.