Berit Godfroij

Terug naar onderzoekers Berit Godfroij
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Co-design
Contact:

E-mail: berit.godfroij@hu.nl

Telefoon: 06 - 20 54 20 29

Volg op:

Functie: Onderzoeker in opleiding & Promovenda aan de TU Delft

Berit heeft in Delft Industrieel Ontwerpen gestudeerd en is in 2008 afgestudeerd bij de Master Design for Interaction. Vanuit het Lectoraat Co-design doet Berit sinds 2014 promotieonderzoek (TU Delft) naar Stakeholder Involvement in Service Design-projecten. Ze richt zich in haar onderzoek op het sociale proces dat zich tussen betrokkenen in design events (bijvoorbeeld workshops) afspeelt. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn onder andere de betrokkenheid, involvement, engagement en commitment van individuele stakeholders in Service Design-projecten, het gedeelde begrip dat er tussen stakeholders ontstaat en de individuele beleving daarvan (perceptie en emoties).

Na haar studie heeft Berit twee jaar als kwalitatief onderzoeker en researchmanager gewerkt, met als onderwerp usability testing en user experience research. Binnen het lectoraat is Berit voor haar promotieonderzoek (2011 tot 2013) als onderzoeker betrokken geweest bij een groot Service Design-project (Innovation in Services) dat geresulteerd heeft in het boek ‘Service Design, inzichten uit negen praktijkvoorbeelden’ (Eninga et al., 2013). Binnen dit project was Berit verantwoordelijk voor de onderzoekslijn over samenwerking tussen ontwerper en opdrachtgever. Dit Service Design-project heeft als voedingsbodem gediend voor het huidige promotieonderzoek.

Het Lectoraat Co-design is betrokken bij allerlei mooie projecten en initiatieven waarin een Co-designaanpak centraal staat. Het mensgericht ontwerpen daarin, in samenwerking met de beroepspraktijk en het onderwijs van Hogeschool Utrecht, tezamen met het onderzoek (research trough design) spreekt Berit erg aan vanwege haar kwalitatieve onderzoeks- en ontwerpachtergrond. Ook in haar onderzoek komt het ontwerpen/interveniëren voor en met ontwerpers en andere betrokkenen aan bod. Door het onderling uitwisselen van informatie over de verschillende projecten binnen het lectoraat wordt er veel herkenning gevonden met betrekking tot de thema’s in sociale processen in Service Design.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten