Anthonie Drenth

Terug naar onderzoekers Anthonie Drenth
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Contact:

E-mail: anthonie.drenth@hu.nl

Telefoon: 06-14635738

Volg op:

Anthonie Drenth (1990) rondde in 2016 zijn master ‘Besturen van Veiligheid’ af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds 2016 werkzaam voor het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid en sinds 2017 hogeschooldocent voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Het is zijn passie om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden om zo antwoorden te vinden op de vragen van vandaag en morgen. Als onderzoeker gaat zijn interesse uit naar sociale (veiligheids)vraagstukken in wijken en buurten, integraal veiligheidsbeleid en moderne methoden en technieken in de opsporing.

Eerder onderzoek

Bij het afronden van zijn masterstudie deed Anthonie onderzoek naar de morele drijfveren van politieagenten. Hij onderscheidde drie typen agenten: ‘jagers’, ‘herders’ en ‘actiezoekers’. Deze verschillende type politieagenten leggen andere accenten in hun werk en hebben hun eigen normatieve en morele overtuigingen over ‘goed’ politiewerk. Met zijn masterscriptie won hij de Johannes van der Zouwen prijs. Daarnaast heeft Anthonie onderzocht hoe politieagenten invulling geven aan moderne opsporingsmethoden zoals predictive policing.

Actueel onderzoek

Momenteel richt hij zich samen met collega-onderzoekers – in samenwerking met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie – op diverse buurten omtrent de veiligheidsbeleving van buurtbewoners in verschillende gemeenten in de regio Utrecht. Ook zijn er vijf proeftuinen in de regio Rotterdam van start gegaan. Deze proeftuinen maken deel uit van een voorstudie voor een breder onderzoek naar veiligheidsbeleving onder buurtbewoners. Met dit onderzoek versterkt hij de praktijk in de zoektocht naar een realistische bestendiging van veiligheidsgevoelens onder burgers.

Bekijk de publicaties van Anthonie Drenth op researchgate.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat