Anouk Zuurmond

Terug naar onderzoekers Anouk Zuurmond
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Docent voor:

Master Leraar Nederlands

Leraar Nederlands tweedegraads

Contact:

E-mail: anouk.zuurmond@hu.nl

Telefoon: 06-23335144

Drs. Anouk Zuurmond is neerlandica en filosofe en als lerarenopleider werkzaam voor het schoolvak Nederlands. Ze is tevens als promovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Lectoraat Normatieve Professionalisering

Het promotieonderzoek (start 2014) van Anouk richt zich op internationale literaire projecten en Europese identiteitsvorming en is getiteld 'Transnational Literary Projects and the European Identity'. Aan de hand van casussen onderzoekt zij op welke manier literatuur kan bijdragen aan het denken over een Europese identiteit. Ze heeft gepubliceerd over de meerwaarde van een Europese dimensie in het literatuuronderwijs en lesmateriaal ontwikkeld voor een internationaliseringsproject waar het lezen van korte literaire verhalen centraal stond.

Anouk is betrokken bij een internationale minor waar zij het vak 'Teacher in Europe' verzorgt. Daarnaast brengt ze haar filosofische expertise bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering in; ze heeft gepubliceerd over het gedachtegoed van Hannah Arendt in relatie tot actuele onderwijsdiscussies. In de bacheloropleiding Nederlands heeft ze de module Kritisch denken ontwikkeld; in de  masteropleiding heeft ze de module Onderwijsfilosofie ontworpen. 
Academiaprofiel: https://amsterdam.academia.edu/AnoukZuurmond