Anniek van Doornik

Terug naar onderzoekers Anniek van Doornik
Functie: Docent-onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
Contact:

E-mail: anniek.vandoornik@hu.nl

Telefoon: 06-38763467

Anniek van Doornik- van der Zee werkt sinds 1994 als logopedist en vanaf 2007 als hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. Als logopedist heeft zij in haar eigen praktijk en het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Per 1 december 2015 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar de ernst van spraakontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De onderzoeksvraag is mede geïnspireerd door de lessen over spraakontwikkelingsstoornissen aan studenten logopedie. De steeds terugkerende vraag hoe je moet vaststellen hoe erg een spraakontwikkelingsstoornis eigenlijk is kunnen we tot nu toe niet goed beantwoorden. Tijdens haar master logopediewetenschap heeft ze dit onderwerp in een pilotstudie verkend. De resultaten van deze studie gaven aanleiding voor de opzet van dit promotieonderzoek.

Met haar promotieonderzoek hoopt zij een belangrijke bijdrage te leveren aan de diagnostiek en evaluatie van de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen. Het concept dat ten grondslag ligt aan haar onderzoek sluit aan bij de internationale manier van werken volgens het ICF en biedt mogelijkheden voor internationale toepassing.

Anniek van Doornik is ook docent aan de opleiding voor logopedie en de Summerschool Speech sound disorders. Ze betrekt graag studenten bij haar onderzoek zodat zij zich kunnen bekwamen in het doen van onderzoek en mee kunnen helpen aan een inspirerend en internationaal georiënteerd onderzoek.

  • 2015 – heden: Promovenda Universiteit Utrecht Spraakontwikkelingsstoornissen en de ernst van de communicatieve handicap (SPEECH, Speech sound disorders and the severity of the communicative handicap), promotoren Prof. dr. Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht) en Prof. Sharynne McLeod, PhD (Charles Sturt University, Bathurst, Australië), co-promotor dr. Hayo Terband (Universteit Utrecht)
  • 2015 en 2016: Gastdocent Universiteit Utrecht, Bachelor klinische linguïstiek
  • 2010 – 2015: Master Logopediewetenschap
  • 2015 – heden: Docent Summerschool Speech Sound Disorders
  • 2008 – 2016: Docent post-hbo-cursus ‘Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar’
  • 2007 – heden: Hogeschooldocent aan Hogeschool Utrecht, opleiding Logopedie
  • 1994 – 1998: Logopedist in speciaal onderwijs cluster 2
  • 1995 – 2002: Logopedist eigen praktijk
  • 1990 – 1994: Opleiding Logopedie Hogeschool Utrecht

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat