Annette Klarenbeek

Terug naar onderzoekers portret Annette Klarenbeek
Functie: Lector
Lectoraat: Crossmediale communicatie in het publieke domein
Contact:

E-mail: annette.klarenbeek@hu.nl

Telefoon: 06 - 22 78 49 60

Volg op:

Dr. Annette Klarenbeek is sinds 1 mei 2016 persoonsgebonden lector van de programmalijn gesprek binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein van Hogeschool Utrecht. Haar interesse gaat uit naar een interactioneel perspectief op communicatie met een accent op gespreksgemeenschappen. Als communicatiewetenschapper en communicatieprofessional benadert zij communicatievraagstukken vanuit de vraag ‘hoe praten mensen over thema’s die hen in het dagelijks leven bezig houden’? Deze vraag komt voort vanuit het idee dat veranderingen in samenlevingen doorklinken in de gesprekken daarover. De vraag naar hoe bepaalde waarden in het gesprek worden geformuleerd en hoe inzicht daarin is te vertalen naar een effectieve communicatiestrategie (bij crises), is voor haar werkzaamheden als lector leidend.

Annette Klarenbeek startte haar carrière bij Business School Spyros Graduates in Zeist als opleider in strategische communicatie, na afronding van haar Theaterschoolopleiding bij de HKU en haar studie Communicatiekunde bij de Universiteit Utrecht. Ze werkte daarna als onderzoeker/adviseur voor B&A Groep in Den Haag aan thema’s in het publieke domein, zoals wonen, zorg en welzijn, ruimte en mobiliteit, onderwijs, kennis en arbeidsmarkt, veiligheid en bestuur. In 2014 startte Annette als lector bij de Hanzehogeschool het nieuwe lectoraat Communication & Sustainable Society op en onderzocht aldaar hoe mensen in gesprek zijn over duurzaamheid. Met de leden van de kenniskring is er hard gewerkt aan een onderzoeksprogramma waarbij de brug is geslagen naar wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk.

Bij de HU onderzocht Annette als hoofddocent het domein van crisiscommunicatie in een context van sociale media in het project The Next Level @Crisis via #Crossmedia. Uit dit onderzoek is gebleken dat omgevingsanalisten en communicatieadviseurs behoefte hebben om beter te leren kijken naar wat er online gebeurt ten tijde van een crisissituatie. Op basis van inzichten over taalgebruik bij de totstandkoming van geruchtvorming en mobilisatie zijn ideeën ontwikkeld over waar je alert op kunt zijn bij het online monitoren tijdens crises. Deze bevindingen zijn vertaald in een training voor de Beroepspraktijk, die omgevingsanalisten en communicatieadviseurs helpt om crisissituaties beter in te schatten en hen in staat om adequater te reageren.

Annette Klarenbeek heeft in de periode 2011-2013 in opdracht van politie en Openbaar Ministerie Leeuwarden onderzoek verricht voor de Zaak Vaatstra. Ze onderzocht aan de hand van een discoursanalyse de wijze waarop burgers spraken over de geruchtmakende moord op Marianne Vaatstra. Dit onderzoek vormde de basis voor de communicatiestrategie waarvoor zij als communicatieprofessional de verantwoording droeg en eveneens ontwikkelde en begeleidde.

Annette promoveerde in juni 2012 op haar onderzoek naar sluimerende crisis en overheidscommunicatie aan Wageningen Universiteit . Zij geeft naar aanleiding van haar promotie en haar betrokkenheid bij de zaak Vaatstra jaarlijks vele presentaties en workshops.