Annemiek Hammer

Terug naar onderzoekers Annemiek Hammer
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Dovenstudies
Contact:

E-mail: annemiek.hammer@hu.nl

Volg op:

Annemiek Hammer werkt sinds 2013 als senior onderzoeker bij het Lectoraat Dovenstudies. Zij vervult een brugfunctie tussen dit lectoraat en het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Haar doel is om onderzoek en onderwijs te verbinden, door studenten en docenten te laten participeren in onderzoek en resultaten uit onderzoek te vertalen naar het onderwijs en de beroepspraktijk. 
Toegepast wetenschappelijk onderzoek heeft altijd de focus gehad van Annemiek Hammer. Na haar Bachelor Taalkunde en Master Spraak- en Taalpathologie begon zij aan haar promotietraject aan de Universiteit Leiden naar de gesproken taalontwikkeling van dove kinderen met een cochleair implantaat. Zij vergeleek deze groep kinderen met kinderen die een gehoorapparaat droegen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Voor haar onderzoek bezocht zij tal van scholen in het speciaal onderwijs (cluster 2) en werkte nauw samen met het audiologisch centrum De Oorgroep (Antwerpen). Na haar promotie werkte zij als postdoc en Universitair Docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2010 – 2012). Samen met een internationaal team van wetenschappers werkte zij het taalkundige deel uit van een nieuwe test voor spraakaudiometrie. 

Binnen het lectoraat werkt Annemiek samen met docenten en studenten aan het verbeteren van de competentieontwikkeling van studenten voor de bacheloropleidingen Leraar en Tolk Nederlandse Gebarentaal. Vraagstukken waar ze zich onder andere mee bezig houdt zijn: a) hoe het onderzoekend vermogen van studenten verbeterd kan worden door professionalisering van docenten, b) hoe tolken (Nederlandse Gebarentaal) klantgerichter kunnen werken door het verbeteren van hun interpersoonlijke competenties en c) in hoeverre de ontwikkeling van de Nederlandse Gebarentaal effectief is bij studenten van Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies.

Daarnaast voert zij onderzoek uit naar taalvaardigheden en communicatie bij doven en slechthorenden. Momenteel voert zij onderzoek uit naar hoe plots- en laatdoven communiceren in het Nederlands ondersteund met gebaren (afgekort NmG) en hoe dove en slechthorende kinderen gebaren gebruiken in contact met hun ouders. Daarnaast werkt zij de vraag uit hoe het cochleair implantaat de impact op de Dovengemeenschap heeft beïnvloed. 

Met haar onderzoek wil Annemiek Hammer bijdragen aan de kwaliteit van de bacheloropleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies. Daarnaast wil ze met haar onderzoek meer inzicht geven in de vraag hoe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de communicatie van doven en slechthorenden beïnvloeden.

Annemiek Hammer heeft in mei 2018 een Comenius Senior Fellow beurs gekregen. Het betreft een beurs die wordt ingezet om onderwijsinnovatie door te voeren. Het lectoraat Dovenstudies heeft een beurs aangevraagd voor het doorontwikkelen van de onderzoeksleerlijn. De komende twee jaar zal een digitaal spiegelplatform gemaakt worden, zodat docenten en studenten opgeleid kunnen worden in het doen van onderzoek. Via het spiegelplatform krijgen docenten ondersteuning in het ontwerpen van opdrachten in hun module die een deelaspect van het onderzoekend vermogen stimuleert, studenten maken deze opdrachten en ontvangen hierop feedback. Op deze manier wordt de gehele onderzoeksleerlijn verder ontwikkeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. dr. Lisette Munneke van het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht onderzoek.