Annemarie van de Weert

Terug naar onderzoekers Annemarie vd Weert
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: annemarie.vandeweert@hu.nl

Volg op:

Annemarie van de Weert is sinds augustus 2016 als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Voor het lectoraat Toegang tot het Recht voert ze twee complementerende praktijkstudies uit naar preventieve beleidsvoering door het sociaal domein om (gewelddadig) extremisme te voorkomen. Daarbij is ze sinds februari 2017 afstudeerbegeleider bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK). Haar eerste onderzoek richt zich op het signaleren van radicaliseren versus extremisme door jongerenwerkers op lokaal niveau. Hieruit volgde een tweede praktijkstudie naar het gemeentelijk multidisciplinaire besluitvormingsproces rondom 'interventies' op (mogelijk) extremistische jongeren. Het doel van beide onderzoeken is het in kaart brengen van de dagelijkse praktijk ten opzichte van contraterrorisme beleid zoals opgelegd door de overheid en aanverwante instanties. De exploratieve bevindingen leggen een basis voor verder onderzoek naar sociale en politieke factoren binnen de lokale aanpak van extremisme onder adolescenten.