Annelies Sturm

Terug naar onderzoekers Annelies Sturm
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: annelies.sturm@hu.nl

Volg op:

Annelies Sturm is onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader en hogeschooldocent bij de opleiding Social Work. De relatie tussen de cliënt en de sociaal werker vormt de rode draad door haar werk als onderzoeker en docent. Haar loopbaan is zij begonnen als maatschappelijk werker met jongeren, volwassenen en als bedrijfsmaatschappelijk werker. Tijdens haar werk heeft ze zich afgevraagd wat de werkzame ingrediënten waren van de begeleiding die ze gaf. Om dit te begrijpen is ze psychologie gaan studeren.

In 2006 is zij overgestapt van het uitvoerende werk naar de hogeschool en kwam daar in aanraking met het onderzoek van Anneke Menger naar de relatie als werkzame factor in het reclasseringstoezicht. Voor het onderzoeksprogramma Werkalliantie in het Gedwongen Kader heeft Annelies Sturm een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop werkers een werkalliantie aangaan bij het reclasseringstoezicht.

Vanaf 1 september 2015 is zij gestart met haar promotieonderzoek met als onderwerp de ontwikkeling van de werkalliantie tijdens het reclasseringstoezicht. De rol van de werkalliantie verandert in de loop van de tijd en interacteert daarnaast met andere factoren, zoals kenmerken van de professional. De wijze waarop de  werkalliantie in de loop van het toezicht verandert wordt in dit promotieonderzoek bestudeerd in samenhang met de rol van de professional.  Wordt het verloop van de werkalliantie beïnvloed door de professional? Zo ja, op welke manier gebeurt dit? Houdt de professional rekening met  de kenmerken van de cliënt, zoals reactance? Op welke manier doet hij dat en heeft dit effect op de uitkomst van het toezicht? Het doel van het onderzoek is  meer inzicht krijgen in het beïnvloedingsproces tussen de professional en de cliënt gedurende het toezicht.

Annelies Sturm is als docent verbonden aan het Instituut voor Sociaal werk, is voorzitter van de curriculumcommissie van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bij dit instituut is zij tevens trekker van het nieuwe opleidingsprofiel Welzijn en Samenleving.