Anneke Offereins

Terug naar onderzoekers Anneke Offereins
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Contact:

E-mail: anneke.offereins@hu.nl

Volg op:

Anneke Offereins doet promotieonderzoek onder de werktitel 'Naar een nieuw zorgorganisatiemodel in de intramurale zorg – Organisatieontwerp en –verandering vanaf de werkvloer'.