Anne Khaled

Terug naar onderzoekers Anne Khaled
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: anne.khaled@hu.nl

Telefoon: 06 - 41 87 48 73

Volg op:

Dr. Anne Khaled werkt als Hogeschooldocent bij de Faculteit Educatie (FE) van Hogeschool Utrecht. Zij combineert onderwijs- en onderzoekstaken.

Bij het Lectoraat Beroepsonderwijs houdt zij zich bezig met onderzoek naar het thema ‘Begeleiden van leren in het beroepsonderwijs’. Het handelen van docenten beroepsonderwijs staat centraal; wat moeten zij kunnen om goed beroepsonderwijs te verzorgen? Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het stimuleren van zelfregulatie of bijvoorbeeld om het begeleiden van studenten in authentieke leeromgevingen zoals praktijksimulaties. Vanuit haar expertise begeleidt zij (aspirant)promovendi en draagt zij bij aan kenniscirculatie binnen en buiten de hogeschool. Ook helpt zij vanuit haar expertise mee aan de verbetering en vernieuwing van opleidingen, bijvoorbeeld door het mee-ontwikkelen van cursussen gericht op lesgeven en leren in het beroepsonderwijs.

Naast haar werk bij het Lectoraat Beroepsonderwijs is zij kerndocent bij de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs en verantwoordelijk voor de onderwijsmodule ‘Uitvoeren van adaptief beroepsonderwijs’ en draagt zij bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de onderwijsmodule ‘Perspectieven op Beroepsonderwijs 1’. Ook heeft zij onderwijstaken op het gebied van ‘Onderwijs Uitvoeren’ bij het Expertisecentrum Docent HBO (link alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten van de HU), een HU-brede voorziening ingesteld door het College van Bestuur voor de professionalisering van docenten van Hogeschool Utrecht.

Anne heeft een achtergrond in de onderwijskunde. Na haar bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs, een master Onderwijskunde en een baan als opleidingskundige deed zij van 2009 tot 2014 promotieonderzoek naar praktijksimulaties in het mbo en hbo. De praktijksimulatie (of ‘hands-on simulatie’) is een veel voorkomend voorbeeld van een leeromgeving, in of nabij de school, waar de werkelijke werkpraktijk wordt nagebootst om zo studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige professie. Zij keek naar het effect van authenticiteit (realiteitsgehalte) en eigenaarschap (zelfregulerend en zelfsturend leren) in praktijksimulaties op de competentieontwikkeling van mbo- en hbo-studenten. Ook onderzocht zij de manieren waarop docenten hun studenten begeleiden op het gebied van authentiek leren en eigenaarschap nemen, en hoe studenten hiermee omgaan in praktijksimulaties. Gedurende de laatste fase van haar onderzoek en ook enige tijd daarna, werkte Anne als docent bij de masteropleiding Onderwijskunde bij de Universiteit Utrecht. Daar begeleidde zij onder andere studenten bij de masterthesis. 

Wetenschappelijke publicaties

Khaled. A., Gulikers, J. Biemans, H, & Mulder, M. (2015). Occurrences and quality of teacher and student strategies for self-regulated learning in hands-on simulations. Studies in Continuing Education.

Khaled, A., Gulikers, J., Biemans, H. and Mulder, M. (2015), How authenticity and self-directedness and student perceptions thereof predict competence development in hands-on simulations. British Educational Research Journal, 41: 265–286. doi: 10.1002/berj.3138

Khaled, A. (2014). Innovations in hands-on simulations for competence development. Authenticity and ownership of learning and their effects on student learning in secondary and higher vocational education. (Unpublished doctoral dissertation), Wageningen: Wageningen University and Research center. ISBN 9789462570825, 178 p. http://edepot.wur.nl/315818

Khaled, A., Gulikers, J., Biemans, H., van der Wel, M., & Mulder, M. (2014). Characteristics of hands-on simulations with added value for innovative secondary and higher vocational education. Journal of Vocational Education & Training, 66(4), 462-490.

Khaled, A. E., Gulikers, J. T., Tobi, H., Biemans, H. J., Oonk, C., & Mulder, M. (2014). Exploring the validity and robustness of a competency self-report instrument for vocational and higher competence-based education. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(5), 429-440.

Vakpublicatie

Khaled, A. & Gulikers, J. (2013). Zelfregulerend leren in praktijklessen: onderzoek naar effectiviteit. Vakblad Groen Onderwijs, 9 (55), 38-39.

Conferenties en presentaties

Khaled, A. , Gulikers, J., Biemans, H., & Mulder, M. (2011). Learning for competence development in professional contexts: positioning practical simulations. In: Proceedings of the ECER VETNET Conference 2011 'Urban Education', Berlin, Germany, 13 - 16 September, 2011.

Khaled, A., Gulikers, J., Biemans, H., & Mulder, M. (2011). Het ontwikkelen van nieuwe leeruitkomsten in de beroepscontext: positioneren van praktijksimulaties. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen 2011 ‘Passion for learning’, Maastricht, The Netherlands, 8-10 June, 2011.

Khaled, A., Gulikers, J. , Biemans, H., & Mulder, M. (2012). The effects of authenticity and self-regulation: comparing the power of innovative and traditional practical simulations. Paper presented at the AERA Annual meeting ‘To now is not enough’, Vancouver, British Colombia, Canada, 13-17 April, 2012.

Khaled, A. (2012). Een vergelijking van innovatieve en traditionele praktijksimulaties. Presented during Symposium Krachtige leeromgevingen in het beroepsonderwijs: variaties en effecten, conducted at the Onderwijs Research Dagen 2012 ‘Ecologisch leren’, Wageningen, The Netherlands.

Gulikers, J , Khaled, A., Oonk, C., Biemans, H., Corten, H., De Jong, F., & Van Huijgevoort, M. (2013, May). Meten van competentiegroei met zelfbeoordelingslijsten. Symposium conducted at the Onderwijs Research Dagen 2013 ‘Over waarderen’, Brussel, Belgium.

Overige publicaties

Khaled, A., & Luchtman, L. (2013). Training Authentieke en complexe opdrachten begeleiden voor docenten in het beroepsonderwijs [Training Guiding authentic and complex tasks for vocational education teachers]. Retrieved from http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Training-Authentieke-complexe-opdrachten-begeleiden-voor-docenten-in-het-beroepsonderwijs.aspx

Khaled, A. (2008). Leerwegen creëren (z)onder invloed van het werk: Een onderzoek naar leerwegen onder reclasseringswerkers [Creating learning paths with(out) the impact of work: A study of learning paths among rehabilitation workers]. MSc thesis Radboud University Nijmegen, Netherlands. Cited in Poell, R. F., & Van der Krogt, F. J. (2013). The role of human resource development in organizational change: Professional development strategies of employees, managers and HRD practitioners. In S.

Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning. Dordrecht: Springer.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten