Andrea Donker

Terug naar onderzoekers Andrea Donker
Functie: Lector
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Contact:

E-mail: andrea.donker@hu.nl

Telefoon: 088 – 481 1284

Volg op:

Andrea Donker is op 15 maart 2012 benoemd tot functioneel lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. Zij gaat zich de komende jaren voornamelijk richten op het gebied van sociale veiligheid. In de afgelopen jaren heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en achtergronden van jeugdige veelplegers, en meest recentelijk naar mogelijke succesfactoren van de PIJ-maatregel (de Plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting), wat soms ook wel jeugd-tbs wordt genoemd.

Sinds voorjaar 2010 is zij voor een dag per week verbonden aan het Lectoraat Werken in Justitieel Kader van het KSI, waar zij meewerkt aan diverse onderzoeken, zoals het onderzoek rond de Effectieve professionals en de werkalliantie in het reclasseringstoezicht.  

Andrea Donker is redactielid van het tijdschrift ‘Justitiële verkenningen’ en lid van de Commissie van toezicht van de Justitiële jeugdinrichting Amsterbaken.

Ontwikkelingscriminologie

Andrea Donker werkte tot maart 2012 als lector Ontwikkelingscriminologie aan de Hogeschool Leiden. Daarvoor was zij verbonden aan het Instituut Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Bij dit laatste instituut promoveerde zij op een onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag van de kindertijd tot in de volwassenheid. Andrea Donker is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als cognitief psycholoog en medisch bioloog.

Ze heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en het geven van onderwijs voor bachelor- en masterstudenten Criminologie, Rechtsgeleerdheid, (Forensische) Orthopedagogiek, Social Work, Toegepaste Psychologie en enkele leergangen van de Politieacademie.