Ab Bertholet

Terug naar onderzoekers Ab Bertholet
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Contact:

E-mail: ab.bertholet@hu.nl

Telefoon: 06 - 18 97 25 14

Volg op:

Mijn onderzoek is gericht op het bevorderen van risicocompetentie in het veiligheidsdomein: hoe kunnen we aankomende en ervaren professionals betere risicobeslissingen laten nemen?

In verschillende toepassingsgebieden van de psychologie is aangetoond dat het nemen van rationele en adequate risicobeslissingen geen aangeboren gave van de mens is. Sterker nog, het menselijk brein werkt kennelijk zo dat we voortdurend waarnemings- en inschattingsfouten maken. Deze ‘fouten’ uiten zich onder andere bij het gebruiken en interpreteren van de kanspercentages en andere kwantitatieve abstracties van risico’s. Daarnaast zijn mensen ook veel minder in staat tot helder denken dan ze zelf geneigd zijn te geloven. Bij professionals is zowel in de analyse- als in de beslissingsfase van het risicomanagementproces sprake van foutieve denkreflexen, cognitieve biases.

De hoofdvraag in mijn promotieonderzoek is: kan met een specifieke trainingsmodule een verhoogd niveau van risicocompetentie worden bereikt bij studenten Integrale Veiligheidskunde en bij professionals in het veiligheidsdomein? Bij het ontwerp van zowel het experimentele onderzoek als van de trainingsinterventies die tot een hogere risicocompetentie moeten leiden, wordt gebruik gemaakt van de methode van evidence based onderwijsonderzoek. Visualisatie is een belangrijke didactische strategie.

Bij dit empirische onderzoek zijn studenten Integrale Veiligheidskunde betrokken, naast professionals in de subdomeinen luchthavenbeveiliging, spooronderhoud, outdoor en adventure, signalering huiselijk en seksueel geweld, en proactieve opsporing door de politie.

De betrokken begeleiders zijn:
Promotoren: prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (Maastricht University); prof. dr. Wim Groot (Maastricht University)
Copromotor: dr. Andrea Donker (HU); lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid.
Dagelijkse begeleiding: dr. Jan Eberg, hogeschoolhoofddocent Instituut voor Veiligheid (HU)

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat

@abbertholet